Intellect Transfer B.V.

TOPGGz – Stichting Topklinische GGz

Het TOPGGz-keurmerk biedt patiënten inzicht waar zij voor hoog specialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen wanneer een specialistische behandeling niet of niet voldoende heeft geholpen.
Er zijn op dit moment in Nederland 45 afdelingen met het TOPGGz-keurmerk verdeeld over 22 instellingen voor GGZ.
Deze afdelingen hebben een bovenregionale functie en zijn dus ook toegankelijk voor patiënten van buiten de regio.
Afdelingen met het TOPGGz-keurmerk bieden daarnaast consultatie & advies en second opinions
.

Kerntaken TOPGGz

TOPGGz wil met de certificering van hoog specialistische GGZ en het faciliteren en stimuleren hiervan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van patiënten van alle leeftijden met psychiatrische problematiek.

Netwerkorganisatie

TOPGGz is een netwerkorganisatie van deelnemende instellingen.
De deelnemende instellingen vaardigen professionals af voor netwerken rond diverse relevante thema’s waar men samen werkt aan het verbeteren van de topklinische functies.
Er zijn netwerken rondom de thema’s Certificering, Kwaliteit en doelmatigheid, Bekostiging, PR en communicatie.

Verkrijgen TOPGGz- keurmerk

Afdelingen die streven naar het verkrijgen van het TOPGGZ-keurmerk dienen tenminste 3 jaar gespecialiseerd te zijn in een specifieke patiëntengroep.
Het keurmerk kan worden toegekend aan afdelingen binnen GGZ-instellingen, afdelingen psychiatrie van Universitaire Medische Centra of algemene ziekenhuizen of aan netwerken waarin verschillende zorgaanbieders structureel met elkaar samenwerken.

De periode die gemoeid is met het verkrijgen van het TOPGGz- keurmerk is ongeveer een half jaar.
De geldigheidstermijn van het TOPGGz-keurmerk is 4 jaar, waarna hervisitatie plaatsvindt.

Voor het verkrijgen van het TOPGGz- keurmerk (2019 – 2020) dienen afdelingen te voldoen aan 14 criteria die betrekking hebben op:

  • Hoog specialistische patiëntenzorg
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden
  • Structurele kennisoverdracht
  • Commitment op lange termijn van de Raad van Bestuur

Consultatie & advies en second opinions

Eén van de criteria is dat een afdeling hoog specialistische consultatie & advies aanbiedt (intercollegiaal overleg) en second opinions op verzoek van een patiënt of diens behandelaar en daarin aantoonbaar een bovenregionale taak heeft .

Boegbeeld

Hiermee wordt bedoeld dat de te visiteren eenheid tenminste één en bij voorkeur meerdere ’boegbeelden’ heeft: een behandelaar die (inter)nationale erkenning geniet binnen de GGZ als autoriteit op het gebied van de betreffende patiëntengroep en die uitgebreide en jarenlange expertise heeft in de diagnostiek en behandeling van deze specifieke doelgroep.

Opleidingsplaats voor art. 14 BIG beroepen

Een ander criterium is dat de te visiteren eenheid participeert in de opleiding van art. 14 BIG beroepen, zoals psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en verpleegkundig specialist en daarvoor tenminste één opleidingsplaats beschikbaar heeft.

TOPGGz-congres 26 juni 2019

Het jaarlijkse TOPGGz-congres vindt in 2019 plaats op 26 juni en heeft als thema ‘Hoe maken TOPGGz-afdelingen het verschil voor patiënten met complexe zorgvragen?’
Professionals van diverse TOPGGz-afdelingen presenteren dan de nieuwste ontwikkelingen in de GGZ en tonen hoe ze met hoog specialistische zorg, onderzoek en innovaties de zorg en behandeling voor patiënten met complexe zorgvragen verbeteren. Patiënten komen aan het woord over hoe zij deze zorg en behandeling ervaren en hoe zij zelf betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen.
Tijdens het congres worden tevens de nieuwe TOPGGz-keurmerken uitgereikt.

Accreditatie NVvP, FGzPt en V&VN VS

Accreditatie voor het TOPGGz-congres op 26 juni 2019 wordt aangevraagd bij de beroepsverenigingen NVvP, FGzPt en de V&VN VS, de beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten.

Zie voor meer informatie de website topggz.nl


Bron: website van TOPGGz