Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Actuele onderwerpen Interim / ZZP / Freelance Psychiater - GZ-psycholoog - Klinisch psycholoog - Verpleegkundig specialist GGZ - SPV

 

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als je besluit om te gaan werken als zelfstandige binnen een eigen praktijk of op basis van freelance/ ZZP, dien je je in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Lees hier meer over de stappen die van belang zijn bij het starten als interim psychiater, ZZP GZ-psycholoog of anderszins.
Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een bedrijfsnaam, de BTW-vrijstelling, het al dan niet openen van een zakelijke rekening en welke verzekeringen van belang zijn.
Zie  Inschrijven als freelancer bij de KvK

ZZP'er: fiscale voordelen?

Wanneer word je als interim psychiater of zzp GZ-psycholoog door de Belastingdienst als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting ('winst uit onderneming') gezien?
Om in aanmerking te komen voor een aantal fiscale aftrekposten, gelden er 2 eisen: Het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar) en Zelfstandigheid.
Het is verstandig je voor te bereiden – met hulp van je adviseur – door vooraf de vragen van de Belastingdienst door te nemen.
Zie verder ZZP'er: recht op fiscale voordelen?

Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

Je overweegt om als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog te gaan werken, eventueel naast een loondienstverband.
Lees op deze pagina over de factoren die een rol spelen ter bepaling van een passend, marktconform tarief. We geven daarbij ook een aantal tips.
Denk bij factoren o.a. aan de huidige schaarste aan psychiaters, GZ-psychologen en klinisch psychologen, hoe goed kun je onderhandelen? en iets wat je de "funfactor" kunt noemen.
Zie  Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

3 opdrachtgevers per jaar??

Een veelgehoorde vraag van ZZP'ers is hoeveel opdrachtgevers je per jaar moet hebben als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog. Vaak wordt hierbij het aantal van 3 genoemd. 
Het aantal opdrachtgevers is niet relevant voor de Wet DBA (de zgn. "Modelovereenkomsten") maar is van belang voor het eventuele recht op fiscale vrijstellingen (startersaftrek en de zelfstandigenaftrek). Cruciale vraag bij dit laatste is vooral of je ondernemersrisico loopt.
Lees verder  Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben als freelancer/ ZZP'er?

ZZP'er: Beroepsaansprakelijkheid in de Overeenkomst van opdracht

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als ZZP'er in tegen de financiële gevolgen ("zuivere vermogensschade") van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van het beroep.
ZZP'ers die voor WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) toegelaten instellingen werken zijn niet langer verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten aangezien er sprake is van een centrale aansprakelijkheid van de instelling zelf (Art. 7:462 BW).
Het is van belang goed te onderzoeken bij de opdrachtgever of de centrale aansprakelijkheid passend is verzekerd én een en ander zorgvuldig te verwoorden in de overeenkomst van Opdracht. 
 

ZZP dossier - update

Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zal vóór 12 februari 2020 duidelijkheid verschaffen of hij zijn voorbereide wetgeving met betrekking tot de zelfstandigenverklaring (opdrachten met een tarief vanaf € 75, --  met een duur van maximaal een jaar) doorzet.
Het is zeer de vraag of hij dat zal gaan doen gezien alle kritiek op zijn plannen uit de polder.
Maar niets doen is ook geen optie, gezien de urgentie van het dossier. De ‘onderkant van de markt’ behoeft tenslotte zo snel mogelijk bescherming maar er zijn ook vragen te stellen over de houdbaarheid van het bestel (de zorg, het onderwijs onder andere) op de lange termijn vanwege de sterk oplopende personeelskosten door zzp’ers.
Zie verder ZZP dossier - update

Arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor zelfstandigen middels een periodieke uitkering bij ziekte, zwangerschap of invaliditeit. Op die manier ben je in staat om je vaste lasten te betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.
Lees hier verder over de AOV en over alternatieven, zoals deelname in een Broodfonds of vrijwillig verzekeren bij UWV.
En ook of het Kabinet overgaat tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers.
Zie  Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Freelance/ ZZP’er en klachtenregeling (Wkkgz)

De (GGZ-) instelling waar de freelance psychiater of GZ-psycholoog een overeenkomst van opdracht mee heeft is de feitelijke zorgaanbieder en moet tenminste zijn aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie.
Echter de ZZP’er moet ook kunnen aantonen dat hij voldoet aan de eisen van de Wkkgz. Dit kan zowel door alle wettelijke vereisten zelfstandig te regelen, als door aan te sluiten bij de regelingen en voorzieningen van de opdrachtgever(s).
Van belang is dat de afspraken t.a.v. de klachtenregeling helder worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.
Zie verder  Freelance/ ZZP’er en klachtenregeling (Wkkgz)

Aansluiten bij een intervisie- of visitatiegroep als interim psychiater?

Bent u op zoek naar een visitatiegroep waar u zich kunt aansluiten of naar collega psychiaters die een intervisiegroep mee willen opzetten? Gelden voor u de nieuwe spelregels voor de herregistratie vanaf januari 2020?
De visitatiemethodiek van de NVvP in het kader van de herregistratie is ontworpen om in groepsvorm te laten plaatsvinden, zoals met directe collega's of binnen een intervisiegroep. De intervisiegroep wint daarmee aan belang.
Wij bieden vrijblijvend ondersteuning in het vinden van aansluiting bij een bestaande intervisie- of visitatiegroep of het contact leggen met collega interim psychiaters die een intervisiegroep mee willen opzetten. Meerdere ZZP psychiaters hebben wij hierin succesvol kunnen ondersteunen.
Zie  Aansluiten bij een intervisie- of visitatiegroep als interim/ ZZP psychiater?

Interim psychiater of ZGP - Verplichtstelling Pensioenfonds SPMS

Wanneer u als psychiater werkzaamheden verricht buiten dienstverband neemt u verplicht deel aan het beroepspensioenfonds SPMS. Deze verplichtstelling is van toepassing wanneer u werkt als zelfstandige binnen een eigen praktijk (ZGP) of op basis van freelance/ ZZP, ongeacht of er volledig of slechts ten dele als zelfstandige wordt gewerkt.
Zie verder  Verplichtstelling Pensioenfonds SPMS

Bemiddeling voor vast als interim / freelance

Intellect Transfer bemiddelt psychiaters voor zowel vast als interim / freelance door heel Nederland binnen de GGZ, verslavingsgeneeskunde, forensische psychiatrie en (SG)LVG.
Onze werkwijze is persoonlijk, discreet en pro-actief, met up-to-date kennis van de mogelijkheden.


Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging (freelance of op basis van een vast dienstverband) waarbij u uw ervaring en kennis kunt inzetten bent u hartelijk welkom vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Intellect Transfer werkt landelijk binnen het hele spectrum van de GGZ, waaronder ook de Kinder- en jeugdpsychiatrie,forensische psychiatrie, de verslavingsgeneeskunde en LVB.

Wij gaan met plezier met u in gesprek over uw interesses, ambitie en bespreken graag de mogelijkheden. Vanzelfsprekend komen ook de arbeidsvoorwaarden aan bod; indien gewenst adviseren wij daarin en kunnen wij een rol hebben in de onderhandelingen tussen u en de instelling.

  • Visitatie freelance psychiater
    Mocht u op zoek zijn naar een freelance mogelijkheid waarbij u de gelegenheid heeft aan te sluiten bij een visitatie groep in het kader van de herregistratie kunnen wij u zeker van dienst zijn. Zowel ten aanzien de meer traditionele GGZ-instellingen als binnen kleinschalige, al dan niet landelijk werkende organisaties.

Neem voor meer informatie contact op met
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via espijkman@intellect-transfer.com of via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zie hier voor alle  vacatures voor psychiater