Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

GZ-psycholoog

De GZ-psycholoog is als generalist inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg. Het merendeel van de GZ-psychologen werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg in een instelling of een vrijgevestigde praktijk maar werkvelden zijn ook het algemeen ziekenhuis, gehandicaptenzorg, revalidatie en jeugdzorg.


GZ-opleiding

De postmaster opleiding tot GZ-psycholoog bestaat uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma en duurt twee jaar (maximaal 4 jaar in deeltijd).
Om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding dien je te beschikken over een geldige LOGO-verklaring.

Lees hier meer over welke voorwaarden (vooropleiding en toelatingseisen) er gelden voor toelating tot de GZ-opleiding, hoe het zit met de LOGO-verklaring, salaris, solliciteren, kosten, toelatingsgesprek en inschrijving opleidingsregister FGzPt.

BIG-registratie GZ-psycholoog

 • Basisberoep in de Wet BIG
  De gezondheidszorgpsycholoog is volgens artikel 3 van de Wet BIG een basisberoep (evenals de psychotherapeut) en is daarmee een beschermde beroepstitel.
  De BIG-registratie handelt over de bevoegdheid en bekwaamheid en regelt in dit kader de eisen voor (her)registratie en het tuchtrecht en biedt de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding tot specialist.

GZ-psycholoog salaris

 • Functiegroep 65 (FWG) - CAO GGZ
  Inschaling voor een startende GZ-psycholoog in loondienst is conform CAO GGZ FWG 65 (aanloopschaal 64) en ligt tussen € 3.266,- en € 5.126,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, exclusief 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (salarisschalen per 1 juli 2018).

Wat doet een GZ-psycholoog?

Wat zijn je taken als GZ-psycholoog binnen de GGZ?
Samenvattend: het diagnosticeren en behandelen van patiënten met psychiatrische problematiek met als doel het herstellen, stabiliseren en/of bevorderen van de fysieke en/of psychische gesteldheid en het algehele functioneren van de patiënt in relatie tot zijn/haar systeem.

 • Zelfstandig diagnosticeren en behandelen
  Als GZ-psycholoog verricht je als generalist zelfstandig algemene psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling bij patiënten (en hun systemen) met zowel psychiatrische problematiek, problemen in de levenssfeer en psychische klachten bij bijvoorbeeld lichamelijke ziekte en handicaps;
 • Regiebehandelaar
  Je zet als regiebehandelaar de lijnen uit in de behandeling zowel op procesmatig als inhoudelijk vlak en werkt hierbij nauw samen binnen het multidisciplinaire team;
 • Psychotherapeutische behandeling
  Je biedt individuele (psychotherapeutische) behandelingen en groepsbehandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, Schema therapie en MBT;
 • Werkbegeleiding en supervisie
  Je geeft werkbegeleiding en supervisie aan basispsychologen en aan GZ-psychologen in opleiding.

Gezondheidszorgpsycholoog

De afkorting GZ-psycholoog betekent gezondheidszorgpsycholoog; deze benaming wordt wisselend gebruikt.

GZ-psycholoog regiebehandelaar?

 • Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
  De GZ-psycholoog kan binnen de generalistische basis-ggz (GBGGZ) zowel in vrije vestiging als binnen GGZ-instellingen optreden als regiebehandelaar.
 • Specialistische GGZ (SGGZ) (ook wel Gespecialiseerde GGZ (GGGZ))
  Binnen de Specialistische GGZ kan voor een aantal patiënten/behandeltrajecten de GZ-psycholoog optreden als regiebehandelaar.
  De specifieke omstandigheden die hiervoor gelden zijn omschreven in het Model Kwaliteitsstatuut.
  Bepalend voor het bepalen van een regiebehandelaar in de SGGZ – anders dan een psychiater of klinisch psycholoog – is de ernst en aard van de psychiatrische problematiek, het spoedeisende karakter en de eventuele dreiging die daaruit voortvloeit.

  De GZ-psycholoog zal veelal de rol van regiebehandelaar vervullen bij patiënten waarbij aangrijpingspunt voor de behandeling vooral is psychologische behandelmethoden, dus waarbij geen sprake is van een spoedeisend karakter (crisis; noodzaak tot opname).

NZA tarieven GGZ

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor de vier prestaties de volgende maximumtarieven:

 • Generalistische Basis GGZ (GBGGZ): vier prestaties

  180001 Kort € 507,62
  180002 Middel € 864,92
  180003 Intensief € 1.356,25
  180004 Chronisch € 1.251,70

  N.B.: Onvolledig behandeltraject
  180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19