Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Hoeveel opdrachtgevers moet ik als zzp'er hebben?

(Laatste update 15-08-2018)

Een veelgehoorde vraag van ZZP'ers is hoeveel opdrachtgevers je per jaar moet hebben. Vaak wordt het aantal van 3 genoemd. Het aantal opdrachtgevers is echter slechts één van de eisen die de Belastingdienst noemt om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te worden gezien. De Belastingdienst spreekt over "meerdere opdrachtgevers" maar spreekt zich niet uit over hoeveel dit er dan zouden moeten zijn.

Het aantal opdrachtgevers is niet relevant voor de Wet DBA (Modelovereenkomsten)

Voor de Wet DBA (de zgn. “Modelovereenkomsten” ofwel de Overeenkomst van opdracht freelance) is niet relevant hoeveel opdrachtgevers iemand in een jaar heeft.
De Wet DBA is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan in de zin van loondienst (dienstbetrekking). Wanneer bijvoorbeeld een freelance psychiater en een opdrachtgever werken met de modelovereenkomst "geen gezagsverhouding" spreken zij op deze wijze feitelijk met elkaar af dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.
Per opdracht zal gekeken worden of er sprake is van een dienstbetrekking al dan niet; het aantal opdrachtgevers heeft hier geen rol in.

Het aantal opdrachtgevers handelt over ondernemerschap voor de inkomstenbelasting

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting dan heb je recht op de fiscale aftrekposten (startersaftrek en de zelfstandigenaftrek).

Een onderneming is een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, welke deelneemt aan het economisch verkeer en gericht is op het behalen van winst (vrij naar artikel 3.4 van de Wet op de Inkomstenbelasting (Wet IB)).

Wanneer je als ZZP’er wil dat je inkomsten worden beschouwd als winst uit onderneming zodat je in aanmerking kan komen voor de fiscale voordelen is het zaak om aan deze definitie te voldoen.

Eisen die de Belastingdienst stelt ten aanzien van het ondernemerschap zijn o.a.:

  • is je onderneming gericht op het behalen van winst?
  • kun je zelf onafhankelijk en zelfstandig beslissingen nemen?
  • maak je bijvoorbeeld reclame?
  • loop je “ondernemersrisico”?
  • streef je ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen?

Het aantal opdrachtgevers slechts één van de eisen

Het aantal opdrachtgevers is dus slechts één van de eisen die de Belastingdienst stelt om te komen tot een inschatting of er sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst noemt geen getal hoeveel opdrachtgevers je als freelancer moet hebben in een (fiscaal) jaar, maar zegt slechts dat ze van ondernemers “meerdere opdrachtgevers” verlangt.

Een veilige marge ligt mogelijk bij 3 opdrachtgevers maar uit jurisprudentie blijkt dat zelfs het hebben van slechts 1 opdrachtgever kan leiden tot de vaststelling dat er sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting.
Ook het omgekeerde blijkt uit eerdere rechtspraak: meerdere opdrachtgevers maar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Conclusie: vooral ondernemersrisico

Cruciaal is niet zozeer hoeveel opdrachtgevers je hebt maar vooral of je voldoende ondernemersrisico loopt:
bestaat er een kans dat je opdrachtgevers niet betalen? Gebruik je je goede naam voor de uitoefening van je werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van je diensten?

Lees ook