Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is een post HBO opgeleide professional die werkzaam en breed inzetbaar is binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit kan zijn binnen jeugd-, volwassenen- en ouderen GGZ. De SPV werkt binnen de kaders van de wetgeving (BIG, WGBO, WvGGZ en/ of de Wzd).
Sociaal psychiatrisch betekent dat de begeleiding betrekking heeft op de vaak ernstige en complexe psychosociale problematiek en gericht is op de sociale en maatschappelijke context waarbinnen de cliënt leeft.

De werkomgeving en doelgroepen

Het werkveld kan sterk variëren. Van de huisartsenpraktijk, reguliere ggz instellingen, jeugdzorg en verslavingszorg tot de forensische psychiatrie.
Enkele voorbeelden van functies in de verschillende werkvelden zijn:

 • Praktijkondersteuner GGZ in de eerste lijn in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ);
 • Medewerker binnen de acute psychiatrie bij de 24-uurs crisisdienst;
 • Behandelaar binnen een FACT bij de reguliere GGZ instellingen en de verslavingszorg;
 • Intaker en ambulant behandelaar bij de jeugdzorg.

Functieomschrijving Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Een SPV biedt met name ambulante sociaal psychiatrisch verpleegkundige behandeling bij cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betekent dat de behandeling en begeleiding gericht is op de gevolgen van ernstige psychiatrische stoornissen zoals psychotische stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, ADHD, verslaving, autisme en persoonlijkheidsstoornissen en op de complexe psychosociale problemen.

 • Kerntaken
  Tot de kerntaken van de SPV behoort het verrichten van sociaalpsychiatrische diagnostiek; het in kaart brengen van complexe, zorgvragenen vervolgens het opstellen van een zorgovereenkomst.
  De SPV geeft vorm aan de uitvoering van deze zorgovereenkomst middels een behandel- of begeleidingstraject. Dit kan zowel individueel als binnen een groep plaats vinden en de SPV betrekt naastbetrokkenen bij de behandeling.
 • Het doel van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige behandeling
  Het doel is om de cliënt te begeleiden en te ondersteunen bij het hervinden van een nieuw evenwicht tussen diens draagkracht en draaglast zodat zij de regie over hun eigen leven weer terug krijgen of vergroten.
  Dit gebeurt zorgvuldig, respectvol en afgestemd op de individuele cliënt met aandacht voor de naastbetrokkenen.
 • Interventies
  De interventies kunnen erg divers zijn en kunnen variëren van psycho- educatie, coaching en consultatie, het bespreken en trainen van copingvaardigheden met betrekking tot de klachten de psychosociale problemen en de gevolgen van de stoornis, tot het geven van bijvoorbeeld vaardigheidstrainingen zoals bijvoorbeeld een VERS training of assertiviteitstraining.
 • Autonoom werkend én deel van behandelteam
  Een SPV kan autonoom werken, maar maakt vaak deel uit van een behandelteam samen met andere disciplines. Het werk van een SPV valt dan gewoonlijk onder de eindverantwoordelijkheid van een arts of psychiater.
  Verder kan een SPV gebruik maken van verschillende therapeutische deeltechnieken, zoals bijvoorbeeld: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, motiverende gespreksvoering en probleemoplossende gesprekstechnieken.

Kerncompetenties van de SPV

 • Signaleren van sociaal psychiatrische problematiek;
 • Methodisch handelen;
 • Zorg afstemmen op de individuele cliënt en diens cliënt systeem;
 • Verrichten van crisisinterventies;
 • Context gericht werken vanuit systeem perspectief;
 • Zelfstandig werken;
 • Stressbestendigheid;
 • Communicatie vaardigheden.

Doorgroei mogelijkheden tot Verpleegkundig specialist GGZ

Voor de SPV zijn er tal van bijscholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van systemisch werken, gedragstherapeutisch werk en met betrekking tot specifieke gesprekstechnieken zoals motivationele gespreksvoering.

Opleiding tot Verpleegkundig specialist GGZ
Een SPV kan zich ook verder ontwikkelen en specialiseren tot verpleegkundig specialist GGZ door middel van het volgen van een 3 jarige HBO master opleiding. Deze opleiding kan aan de hogeschool in Utrecht worden gevolgd of aan de hoge school, Inholland, in Amsterdam.
De verpleegkundig specialist GGZ heeft, in tegenstelling tot de SPV, de bevoegdheid om regiebehandelaar te zijn van cliënten en heeft, binnen bepaalde voorwaarden, de bevoegdheid om medicatie voor te schrijven.
Als Verpleegkundig specialist GGZ ben je verplicht je deskundigheid op peil te houden.

N.B.: in het verleden bestond er ook de voortgezette opleiding GGZ (VO-GGZ); deze wordt echter niet meer wordt aangeboden. Soms staat deze eis nog wel eens in vacatures. In plaats van de voortgezette opleiding GGZ is er nu dus de 3 jarige HBO master opleiding tot verpleegkundig specialist.


Salaris SPV

De salariëring is afhankelijk van opleiding, ervaring en bijscholing en vindt plaats volgens FWG groep 55 of 60. De schaal 60 kent een maximum van € 4.177,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO-GGZ waaronder een eindejaaruitkering van 6,75% en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.