Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater, zzp GZ-psycholoog, zzp verpleegkundig specialist GGZ, zzp basisarts, freelance klinisch psycholoog of zzp SPV?

24 september 2021 - 

Hoe kom je tot een passend, marktconform tarief als ZZP GZ-psycholoog of interim psychiater of anderszins als freelance professional? Welke factoren spelen hierin een rol? Allereerst: je bepaalt als zzp'er zelf je tarief jegens een opdrachtgever. Factoren die een rol spelen zijn onder andere schaarste, het marktgemiddelde, urgentie en complexiteit van de opdracht, reisafstand en uiteraard ook hoeveel de opdrachtgever bereid is te betalen.
Lees hieronder meer met ook enkele tips en trics.

Bemiddeling voor een ZZP opdracht?
Intellect Transfer bemiddelt psychiaters en GZ-psychologen (naast ook Anios, klinisch psychologen, psychotherapeuten BIG, SPV en VS GGZ) zowel voor interim (zzp) als voor vast-in-dienst door heel Nederland.
Meer weten over wat gangbaar is als tarief, behoefte aan sparren of interesse in onze freelance opties (bemiddeling)?
Neem contact op met Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

De arbeidsmarkt voor interim psychiaters en ZZP GZ-psychologen: nog steeds hoogconjunctuur

Er is een grote schaarste aan psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, Anios psychiatrie en verpleegkundig specialisten GGZ.
Vooral de schaarste onder psychiaters en GZ-psychologen lijken vooral de hoogte van het tarief te bepalen; veel minder dan bijvoorbeeld de leeftijd of (vooral) het aantal ervaringsjaren. Dit terwijl op de “normale” arbeidsmarkt ('arbeidsovereenkomsten') vooral ervaringsjaren bepalend zijn voor een hogere beloning.

Je bepaalt zelf je tarief

Je bepaalt zelf je tarief als ZZP GZ-psycholoog of interim psychiater; de opdrachtgever (instelling) zal hier naar vragen wanneer je je beschikbaar stelt als geïnteresseerde kandidaat voor de functie. Daarom is het belangrijk je goed te oriënteren op een voor jou passend tarief.
Met je freelance werkzaamheden behaal je in een fiscaal jaar een bruto resultaat waar nog belasting en bedrijfskosten (verzekeringspremies en reserveringen voor pensioen) van af moeten. Daarnaast is het verstandig een buffer op te bouwen voor momenten dat je minder of niet werkt als zelfstandige.
Denk wat betreft verzekeringspremies onder andere aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering; eventueel arbeidsongeschiktheidsverzekering; kosten in het kader van de herregistratie en voor de psychiater de (verplichte) pensioenverzekering via SPMS; etc..

Wet van vraag en aanbod & marktconform tarief

De huidige algemene schaarste aan psychiaters en GZ-psychologen (en langer opgeleide professionals in het algemeen in de GGZ, zoals ook klinisch psychologen, psychotherapeuten BIG en verpleegkundig specialisten) heeft vanzelfsprekend invloed op de tarieven voor freelance inhuur.

Het marktgemiddelde: marktconform
In het kader van 'vraag en aanbod' spreekt men van het marktgemiddelde. Je tarief moet in verhouding staan tot het marktgemiddelde; te hoog schrikt opdrachtgevers waarschijnlijk af en te laag kan een onderwaardering zijn van je kwaliteiten. 

Naast de algemene schaarste aan interim psychiaters en GZ-psychologen spelen er ook per opdracht bepaalde factoren een rol die invloed hebben op de hoogte van je tarief.

Factoren per opdracht:

 • Urgentie van de opdracht
  Hoe snel is inzet van een interim cq. ZZP psychiater of GZ-psycholoog vereist?
 • Concurrentie
  Zijn er meer kandidaten beschikbaar voor betreffende opdracht?
 • Aard/ complexiteit van de opdracht (je expertise)
  De complexiteit van de opdracht in relatie tot je kennis en ervaring heeft invloed op de hoogte van het tarief.
  Daarnaast: betreffen de freelance werkzaamheden patiëntgebonden opdrachten of bijvoorbeeld beleidsmatige taken? Voor deze laatste gelden over het algemeen hogere tarieven en zijn ook vatbaar voor 21% BTW.
 • Duur cq. omvang van de opdracht
  Hoe langer de opdracht loopt, hoe langer je verzekerd bent van inkomsten en dus hoe kleiner het ondernemersrisico. Je bespaart namelijk ook tijd en geld op netwerken en op het moeten acquireren op een nieuwe opdracht. Kortom het kan in de redelijkheid liggen voor een langere opdracht een lager uurtarief te hanteren dan voor een kortere opdracht.
 • Reisduur woon-werk
  Een korte(re) reisduur is een belangrijke factor in de arbeidstevredenheid en kan een reden zijn om zich te oriënteren op een baan dichterbij de eigen woonplaats. Voor een zzp'er kan een langere reistijd sterk bepalend zijn om een hoger tarief te vragen voor een opdracht.
 • Funfactor
  hoe ontzettend graag wil je deze opdracht doen? Je bent zelf mogelijk bereid wat water bij de wijn te doen.
  Bijvoorbeeld omdat je deze nieuwe ervaring wil opdoen of omdat het juist je sterke interessegebied betreft.
 • Hoeveel is de opdrachtgever bereid te betalen?
  Wat is de eventueel budgettaire ruimte? Werkt men bij de opdrachtgever met intern afgesproken tarieven voor bepaalde zzp profielen? 
  maar ook: Hoelang staat de opdracht al uit? Wat zijn de verwachtingen bij de opdrachtgever uiteindelijk een vast iemand te kunnen vinden?
 • Hoe goed kun je onderhandelen?
  Direct samenhangend met het bovengenoemde punt en voor sommigen een aangeboren vaardigheid; voor anderen iets om tegenop te zien.
  Wil je de tariefonderhandeling liever uitbesteden? Wij van Intellect Transfer bemiddelen je graag. Neem contact met ons op via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Reistijd als werktijd?

Is het als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog bijvoorbeeld passend om reistijd als werktijd bij de opdrachtgever in rekening te brengen?
Lees hier meer over reistijd als werktijd

Tips:

 • Informeer bij collega's en opdrachtgevers over welke tarieven binnen je vakgebied gangbaar zijn en de bandbreedte daarin; hiermee krijg je een indicatie waarbinnen je je tarief kunt vaststellen.
 • Benadruk in je propositie als professional je kwaliteiten, zoals je specialisaties, expertise, vaardigheden; datgene dat je “meebrengt” aan waarde voor de opdrachtgever specifiek voor deze opdracht.
 • Reiskosten: je kunt deze doorbelasten aan de opdrachtgever. Over het algemeen geldt een netto vergoeding van € 0,19/ km of een vergoeding op basis van Openbaar vervoer 2e klasse. Het is verstandig daar vooraf afspraken over te maken en deze afspraken op te nemen in de overeenkomst van opdracht.
  Je reiskosten kun je samen met je gewerkte uren op je factuur benoemen.
 • Ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid geldt dat je als ZZP'er onder de instellingspolis valt. Je dient naar rato bij te dragen aan de instellingspremie. Over deze kosten is BTW verschuldigd; de kosten van doorbelasting dienen expliciet separaataan aan de ZZP'er als zijnde opdrachtnemer gefactureerd te worden. Zij mogen dus niet in mindering worden gebracht op het uurtarief van de ZZP'er aangezien het uurtarief is vrijgesteld van BTW.
  Voor meer informatie verwijzen we graag naar de webpagina Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voorbeeld factuur ZZP

Wil je als bijvoorbeeld startende interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog een format factuur ontvangen aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij verstrekken deze met plezier en uiteraard vrijblijvend.
Je kunt in deze voorbeeld factuur zelf invullen: je bedrijfsnaam, gegevens opdrachtgever, gewerkt aantal uren, tarief etc.
In de factuur wordt dan automatisch het totaal aantal gewerkte uren en het totaalbedrag berekend.
Neem contact met ons op via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Wil je meer informatie of heb je interesse in onze freelance opties?

Intellect Transfer bemiddelt psychiaters, ANIOS, Klinisch - en GZ-psychologen en gespecialiseerde verpleegkundigen (SPV en VS GGZ) zowel voor interim/ ZZP als voor vast-in-dienst.
We werken door heel Nederland en hebben vele mogelijkheden voor zowel fulltime als voor parttime (vanaf 8 uur/ week).


Wij adviseren je graag over het starten als interim - ZZP psychiater/ GZ-psycholoog en over wat passend is ten aanzien van tariefstelling.
Wij zijn goed op de hoogte van wat als marktconform geldt en gaan met plezier met je in gesprek over de mogelijkheden om als ZZP'er te werken.

Onderhandelen met de opdrachtgever over tarief
Wij kunnen vanzelfsprekend in voorkomende gevallen ook namens je onderhandelen over je uurtarief met de instelling/ opdrachtgever.
Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Interesse om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken?

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op:
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invul veld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Vacatures psychiater en GZ-psycholoog

Klik hier voor onze vacatures voor:

Interim psychiater

ZZP GZ-psycholoog

Lees ook