Intellect Transfer B.V.

Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

23 aug. 2019 - 

Je overweegt om als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog te gaan werken, al dan niet parallel aan een loondienstverband?
Hoe kom je tot een passend, marktconform tarief, ofwel: welke factoren kunnen een rol spelen in de tarieven die gelden voor freelance inhuur? Lees hier ook enkele tips en trics.
Intellect Transfer bemiddelt met name interim psychiaters en ZZP GZ-psychologen: altijd welkom mocht je op zoek zijn naar een interessante opdracht of wanneer je meer wilt weten over het werken als zzp'er.


De arbeidsmarkt voor interim psychiaters en ZZP GZ-psychologen: nog steeds hoogconjunctuur

Er is nog steeds - en de verwachting is dat dit nog een tijd zal duren - een grote schaarste aan psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, Anios psychiatrie en verpleegkundig specialisten GGZ.
Opvallend is dat het verschil in tariefstelling tussen bijvoorbeeld ervaren interim psychiaters en psychiaters die net afgestudeerd zijn en starten als zzp’er slechts relatief klein is of zelfs gelijk ligt.
Zo lijkt vooral de schaarste onder psychiaters een indicatie te zijn voor de hoogte van het tarief en veel minder de leeftijd c.q. het aantal ervaringsjaren als psychiater. Dit terwijl op de “normale” arbeidsmarkt (“arbeidsovereenkomsten”) vooral ervaringsjaren bepalend zijn voor een hogere beloning.

Je bepaalt zelf je tarief

Je bepaalt zelf je tarief als ZZP'er; de opdrachtgever (instelling) zal hier naar vragen wanneer je je beschikbaar stelt als geïnteresseerde kandidaat voor de functie. Daarom is het belangrijk je goed te oriënteren op een voor jou passend tarief.
Met je freelance werkzaamheden behaal je een uiteindelijk bruto resultaat waar nog belasting en bedrijfskosten (verzekeringspremies en reserveringen voor pensioen) van af moeten. Bovendien is het verstandig een buffer op te bouwen.
Denk wat betreft verzekeringspremies onder andere aan beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering; eventueel arbeidsongeschiktheidsverzekering; kosten in het kader van de herregistratie en voor de psychiater de (verplichte) pensioenverzekering via SPMS; etc..

Wet van vraag en aanbod & marktconform tarief

De huidige algemene schaarste aan psychiaters en GZ-psychologen (en langer opgeleide professionals in het algemeen in de GGZ, zoals ook klinisch psychologen, psychotherapeuten BIG en verpleegkundig specialisten) heeft vanzelfsprekend invloed op de tarieven voor freelance inhuur.

Het marktgemiddelde: marktconform
In het kader van 'vraag en aanbod' spreekt men van het marktgemiddelde. Je tarief moet in verhouding staan tot het marktgemiddelde; te hoog schrikt opdrachtgevers waarschijnlijk af en te laag kan een onderwaardering zijn van je kwaliteiten. 

Naast de algemene schaarste aan interim psychiaters en GZ-psychologen spelen er ook per opdracht bepaalde factoren een rol die invloed hebben op de hoogte van je tarief.

Factoren per opdracht:

 • Urgentie van de opdracht
  Hoe snel is inzet van een interim cq. ZZP psychiater of GZ-psycholoog vereist?
 • Concurrentie
  Zijn er meer kandidaten beschikbaar voor betreffende opdracht?
 • Aard/ complexiteit van de opdracht (je expertise)
  De complexiteit van de opdracht in relatie tot je kennis en ervaring heeft invloed op de hoogte van het tarief.
  Daarnaast: betreffen de freelance werkzaamheden patiëntgebonden opdrachten of bijvoorbeeld beleidsmatige taken? Voor deze laatste gelden over het algemeen hogere tarieven en zijn ook vatbaar voor 21% BTW.
 • Duur cq. omvang van de opdracht
  Hoe langer de opdracht loopt, hoe langer je verzekerd bent van inkomsten en dus hoe kleiner het ondernemersrisico, want je bespaart hiermee namelijk ook tijd en geld op netwerken en acquisitie voor die periode.
  De opdrachtgever zal vaak dit punt willen aangrijpen in geval van een onderhandeling over je tarief.
 • Reisduur woon-werk
  Een korte(re) reisduur is een belangrijke factor in de arbeidstevredenheid en kan een reden zijn om zich te oriënteren op een baan dichterbij de eigen woonplaats. Voor een zzp'er kan een langere reistijd sterk bepalend zijn om een hoger tarief te vragen voor een opdracht.
 • Funfactor
  hoe ontzettend graag wil je deze opdracht doen? Je bent zelf mogelijk bereid wat water bij de wijn te doen.
  Bijvoorbeeld omdat je deze nieuwe ervaring wil opdoen of omdat het juist je sterke interessegebied betreft.
 • Hoeveel is de opdrachtgever bereid te betalen?
  Hoelang staat de opdracht al uit? Wat zijn de verwachtingen bij de opdrachtgever uiteindelijk een vast iemand te kunnen vinden? Maar ook de verwachtingen van wat je brengt aan expertise/ waarde.
  Wat is de opdrachtgever bereid te betalen? Tot hoever wil de opdrachtgever gaan? Is dat een principiële keuze?

  En last but not least
 • Hoe goed kun je onderhandelen?
  Direct samenhangend met het bovengenoemde punt en voor sommigen een aangeboren vaardigheid; voor anderen iets om tegenop te zien en liever uit te besteden aan een bemiddelingsbureau.

Indexering van je tarief?

Het is niet heel gangbaar om (bijvoorbeeld jaarlijks) een inflatieverhoging door te voeren in het tarief. Over het algemeen zal men het tarief ophogen op geleide van schaarste in de markt.

Reistijd als werktijd?

Is het als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog bijvoorbeeld passend om reistijd als werktijd bij de opdrachtgever in rekening te brengen?
Lees hier meer over reistijd als werktijd

Tips:

 • Informeer bij collega's en opdrachtgevers over welke tarieven binnen je vakgebied gangbaar zijn en de bandbreedte daarin; hiermee krijg je een indicatie waarbinnen je je tarief kunt vaststellen.
 • Benadruk in je propositie als professional je kwaliteiten, zoals je specialisaties, expertise, vaardigheden; datgene dat je “meebrengt” aan waarde voor de opdrachtgever specifiek voor deze opdracht.
 • Reiskosten: je kunt deze doorbelasten aan de opdrachtgever. Over het algemeen geldt een netto vergoeding van € 0,19/ km of een vergoeding op basis van Openbaar vervoer 2e klasse. Het is verstandig daar vooraf afspraken over te maken en deze afspraken op te nemen in de overeenkomst van opdracht.
  Je reiskosten kun je samen met je gewerkte uren op je factuur benoemen.
 • Ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid geldt dat je als ZZP'er onder de instellingspolis valt. Je dient naar rato bij te dragen aan de instellingspremie. Over deze kosten is BTW verschuldigd; de kosten van doorbelasting dienen expliciet separaataan aan de ZZP'er als zijnde opdrachtnemer gefactureerd te worden. Zij mogen dus niet in mindering worden gebracht op het uurtarief van de ZZP'er aangezien het uurtarief is vrijgesteld van BTW.
  Voor meer informatie verwijzen we graag naar de webpagina Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voorbeeld factuur ZZP

Mocht u als bijvoorbeeld startende interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog een format factuur willen ontvangen aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Wij verstrekken deze met plezier en uiteraard vrijblijvend.
U kunt in deze voorbeeld factuur zelf invullen:
Uw bedrijfsnaam, gegevens opdrachtgever, gewerkt aantal uren, tarief etc.
In de factuur wordt dan automatisch het totaal aantal gewerkte uren en het totaalbedrag berekend.

Wij adviseren graag en doen indien gewenst de onderhandelingen

Intellect Transfer bemiddelt psychiaters, ANIOS, Klinisch - en GZ-psychologen en gespecialiseerde verpleegkundigen (SPV en VS GGZ) zowel voor interim/ ZZP als voor vast-in-dienst.
Wij werken nauw samen met onder andere Arkin, GGZ Centraal en Parnassia Groep maar ook met categorale organisaties als Human Concern en RoderSana. We werken discreet en persoonlijk en zijn actief binnen het gehele spectrum van de GGZ.
In april a.s. staan wij wederom met een stand op het Voorjaarscongres van de NVvP in Maastricht.
We werken vanzelfsprekend op basis van no cure no pay
.

Wij adviseren je graag over het starten als interim - ZZP psychiater/ GZ-psycholoog en over wat passend is ten aanzien van tariefstelling.
Wij zijn goed op de hoogte van wat als marktconform geldt en gaan met plezier met je in gesprek over de mogelijkheden om als ZZP'er te werken.

Onderhandelen met de opdrachtgever over tarief
Wij kunnen vanzelfsprekend in voorkomende gevallen ook namens je onderhandelen over je uurtarief met de instelling/ opdrachtgever.
Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Interesse of wil je meer weten? Mail naar espijkman@intellect-transfer.com of bel met Eddo Spijkman: tel. 06 - 11025946 (ook 's avonds).

Klik hier voor onze vacatures voor

Interim psychiater 

ZZP GZ-psycholoog

Lees ook