Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Wat zijn gangbare tarieven als interim psychiater, zzp GZ-psycholoog, zzp verpleegkundig specialist GGZ, zzp basisarts, freelance klinisch psycholoog of zzp SPV?

28 februari 2024 - 

Hoe kom je tot een passend, marktconform tarief als ZZP GZ-psycholoog of interim psychiater of anderszins als freelance professional? Welke factoren spelen hierin een rol?
Een belangrijke vraag aangezien je als zzp'er niet alleen een tarief rekent voor je expertise maar ook voor het dekken van de risico's die je loopt zoals inkomstenverlies bij ziekte. Lees hier meer over factoren die een rol spelen in het bepalen van je tarief, zoals schaarste aan personeel, het marktgemiddelde, urgentie en complexiteit van de opdracht. Verder benoemen we ook nog enkele tips en trics.

Even kort over ons:

Interim GGZ: online freelance platform
Interim GGZ, hét online freelance platform voor o.a. zzp psychiater, GZ-psycholoogverpleegkundig specialist GGZ etc. staat sinds november 2021 online en telt inmiddels meer dan 230 freelance opdrachten van diverse GGZ-instellingen en meer dan 245 ingeschreven freelance (regie)behandelaren (allen Wet BIG). Vind op Interim GGZ actuele freelance je (volgende) opdracht als zzp'er (Wet BIG), zónder tussenkomst van een bureau!
Zowel in de reguliere GGZ, de verslavingszorg, eetstoornissen, jeugdzorg, (L)VB, forensische psychiatrie en maar ook bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Inschrijven is gratis zowel voor opdrachtgever als zzp'er; pas bij daadwerkelijke start van een zzp'er op een opdracht brengt Interim GGZ een kleine bijdrage bij de opdrachtgever in rekening.
Zie  Interim GGZ, online marktplaats voor zzp opdrachten

Bemiddeling voor een ZZP opdracht?
Intellect Transfer
bemiddelt psychiaters en GZ-psychologen (naast ook Anios, klinisch psychologen, psychotherapeuten BIG, SPV en VS GGZ) zowel voor interim (zzp) als voor vast-in-dienst door heel Nederland.
We werken persoonlijk waarbij we op basis van je voorkeuren op zoek gaan. We werken snel en kennen zeer goed de sociale kaart, waaronder ook kleinschalige GGZ en categorale instellingen.
Neem contact op met Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.
 

De arbeidsmarkt voor interim psychiaters en ZZP GZ-psychologen: schaarste

Er is een grote schaarste ('hoge vacaturegraad') aan psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, Anios psychiatrie en verpleegkundig specialisten GGZ.
Schaarste aan bepaalde beroepen leidt over het algemeen tot het stijgen van uurtarieven van zowel zzp’ers. Daarnaast kan je als zzp'er kritischer zijn over welk werk je accepteert omdat er veel vraag naar je is als freelance professional.
Kortom de huidige schaarste heeft veel invloed op het bepalen van de hoogte van je tarief, veel minder dan bijvoorbeeld leeftijd of (vooral) het aantal ervaringsjaren zoals te doen gebruikelijk binnen een loondienstverband.

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het inhuren van freelancers inmiddels voor veel organisaties een vast onderdeel geworden van de strategische personeelsplanning. De verwachting is dat opdrachtgevers steeds meer aandacht gaan schenken aan ‘goed werkgeverschap’ en meer relationeel (anders dan eerder transactioneel) gaan denken over freelance professionals.
 

Je bepaalt zelf je tarief

Je bepaalt zelf je tarief als ZZP GZ-psycholoog of interim psychiater; de opdrachtgever (instelling) zal hier naar vragen wanneer je je presenteert als geïnteresseerd en beschikbaar voor de opdracht. Daarom is het belangrijk je goed te oriënteren op een voor jou passend tarief.
Met je freelance werkzaamheden maak je bedrijfskosten en moet je verzekeringspremies en belasting betalen. Daarnaast is het verstandig om geld te reserveren voor jouw pensioen en om een buffer op te bouwen. Dit is natuurlijk anders als je naast je freelance werkzaamheden ook nog ergens in loondienst bent.
Denk wat betreft verzekeringspremies onder andere aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering; eventueel arbeidsongeschiktheidsverzekering; kosten in het kader van de herregistratie en voor de psychiater de (verplichte) pensioenverzekering via SPMS; etc..

Wet van vraag en aanbod & marktconform tarief

De huidige algemene schaarste aan psychiaters en GZ-psychologen (en langer opgeleide professionals in het algemeen in de GGZ, zoals ook klinisch psychologen, psychotherapeuten BIG en verpleegkundig specialisten) heeft vanzelfsprekend invloed op de tarieven voor freelance inhuur.

In het kader van 'vraag en aanbod' spreekt men van het marktgemiddelde. Je tarief moet in verhouding staan tot het marktgemiddelde; te hoog schrikt opdrachtgevers waarschijnlijk af en te laag kan een onderwaardering zijn van je kwaliteiten. 
Naast de algemene schaarste aan interim psychiaters en GZ-psychologen spelen er ook per opdracht bepaalde factoren een rol die invloed hebben op de hoogte van je tarief.

Factoren per opdracht:

 • Urgentie van de opdracht
  Hoe snel is inzet van een interim cq. ZZP psychiater of GZ-psycholoog vereist?
 • Concurrentie
  Zijn er meer kandidaten beschikbaar voor betreffende opdracht?
 • Aard/ complexiteit van de opdracht (je expertise)
  De complexiteit van de opdracht in relatie tot je kennis en ervaring heeft invloed op de hoogte van het tarief.
  Daarnaast: betreffen de freelance werkzaamheden patiëntgebonden opdrachten of bijvoorbeeld beleidsmatige taken? Voor deze laatste gelden over het algemeen hogere tarieven en zijn ook vatbaar voor 21% BTW.
 • Duur cq. omvang van de opdracht
  Hoe langer de opdracht loopt, hoe langer je verzekerd bent van inkomsten en dus hoe kleiner het ondernemersrisico. Je bespaart namelijk ook tijd en geld op netwerken en op het moeten acquireren op een nieuwe opdracht. Kortom het kan in de redelijkheid liggen voor een langere opdracht een lager uurtarief te hanteren dan voor een kortere opdracht.
 • Reisduur woon-werk
  Een korte(re) reisduur is een belangrijke factor in de arbeidstevredenheid en kan een reden zijn om zich te oriënteren op een baan dichterbij de eigen woonplaats. Voor een zzp'er kan een langere reistijd sterk bepalend zijn om een hoger tarief te vragen voor een opdracht.
 • Funfactor
  hoe ontzettend graag wil je deze opdracht doen? Je bent zelf mogelijk bereid wat water bij de wijn te doen.
  Bijvoorbeeld omdat je deze nieuwe ervaring wil opdoen of omdat het juist je sterke interessegebied betreft.
 • Hoeveel is de opdrachtgever bereid te betalen?
  Wat is de eventueel budgettaire ruimte? Werkt men bij de opdrachtgever met intern afgesproken tarieven voor bepaalde zzp profielen? 
  maar ook: Hoelang staat de opdracht al uit? Wat zijn de verwachtingen bij de opdrachtgever uiteindelijk een vast iemand te kunnen vinden?
 • Hoe goed kun je onderhandelen?
  Direct samenhangend met het bovengenoemde punt en voor sommigen een aangeboren vaardigheid; voor anderen iets om tegenop te zien.
  Wil je de tariefonderhandeling liever uitbesteden? Wij van Intellect Transfer bemiddelen je graag. Neem contact met ons op via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Reistijd als werktijd?

Is het als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog bijvoorbeeld passend om reistijd als werktijd bij de opdrachtgever in rekening te brengen?
Lees hier meer over reistijd als werktijd

Tips:

 • Informeer bij collega's en opdrachtgevers over welke tarieven binnen je vakgebied gangbaar zijn en de bandbreedte daarin; hiermee krijg je een indicatie waarbinnen je je tarief kunt vaststellen.
 • Benadruk in je propositie als professional je kwaliteiten, zoals je specialisaties, expertise, vaardigheden; datgene dat je “meebrengt” aan waarde voor de opdrachtgever specifiek voor deze opdracht.
 • Reiskosten: je kunt deze doorbelasten aan de opdrachtgever. Over het algemeen geldt een netto vergoeding van € 0,19/ km of een vergoeding op basis van Openbaar vervoer 2e klasse. Het is verstandig daar vooraf afspraken over te maken en deze afspraken op te nemen in de overeenkomst van opdracht.
  Je reiskosten kun je samen met je gewerkte uren op je factuur benoemen.
 • Ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid geldt dat je als ZZP'er onder de instellingspolis valt. Je dient naar rato bij te dragen aan de instellingspremie. Over deze kosten is BTW verschuldigd; de kosten van doorbelasting dienen expliciet separaataan aan de ZZP'er als zijnde opdrachtnemer gefactureerd te worden. Zij mogen dus niet in mindering worden gebracht op het uurtarief van de ZZP'er aangezien het uurtarief is vrijgesteld van BTW.
  Voor meer informatie verwijzen we graag naar de webpagina Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voorbeeld factuur ZZP

Wil je als bijvoorbeeld startende interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog een format factuur ontvangen aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij verstrekken deze met plezier en uiteraard vrijblijvend.
Je kunt in deze voorbeeld factuur zelf invullen: je bedrijfsnaam, gegevens opdrachtgever, gewerkt aantal uren, tarief etc.
In de factuur wordt dan automatisch het totaal aantal gewerkte uren en het totaalbedrag berekend.
Neem contact met ons op via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Wil je concrete informatie over gangbare tarieven?

We informeren je graag als interim psychiater/ zzp GZ-psycholooggraag of anderszins als freelance (regie)behandelaar over wat passend is ten aanzien van tariefstelling.

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op:
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invul veld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Tariefonderhandeling uitbesteden aan ons?

Waarschijnlijk heb je bij een eigen sollicitatie c.q. bij een opdracht die je zelf vond van tevoren een tarief per uur neergelegd. En na een prettig gesprek met de zorginhoudelijke collega's doet men vanuit de organisatie 'moeilijk' over je tarief.

Dan is het fijn om de tariefonderhandeling uit te besteden.
In het 'sollicitatiegesprek' wil je het vooral over de inhoud van de opdracht hebben en de tariefonderhandeling graag hiervan scheiden.
Vaak is het ook een wens van de zorginhoudelijke gesprekspartner(s) om buiten de tariefonderhandeling te willen blijven. Zo blijft een puur inhoudelijke kennismaking mogelijk en zal de eventuele tariefonderhandeling via recruitment of een directeur lopen.

Wij doen graag de tariefonderhandeling voor je
We hebben jarenlange ervaring met de bemiddeling van psychiaters, klinisch- en GZ-psychologen en bijvoorbeeld verpleegkundig specialist GGZ en verzorgen hierbij vaak de tariefonderhandeling.
Daarnaast hebben we ook ervaring met de tariefonderhandeling van zzp'ers die via een eigen route een opdracht vonden en de tariefonderhandeling aan ons wilden uitbesteden.
Voordeel van ons als partij hierin is dat wij 'vrij kunnen onderhandelen', waarbij wij als zgn. makelaar partijen bij elkaar willen brengen. We dienen hierbij het belang van de zzp'er.

Meer weten?
Neem contact op met Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invulveld (Pop-up) rechts op deze pagina.

 

Interesse in bemiddeling?

Intellect Transfer bemiddelt psychiaters, ANIOS, Klinisch - en GZ-psychologen en gespecialiseerde verpleegkundigen (SPV en VS GGZ) zowel voor interim/ ZZP als voor vast-in-dienst.
We werken door heel Nederland en hebben vele mogelijkheden voor zowel fulltime als voor parttime (vanaf 8 uur/ week).


We gaan met plezier met je in gesprek over de mogelijkheden om als ZZP'er te werken.

Onderhandelen met de opdrachtgever over tarief
Wij kunnen vanzelfsprekend in voorkomende gevallen ook namens je onderhandelen over je uurtarief met de instelling/ opdrachtgever.
Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Interesse om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken?

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op:
Eddo Spijkman, tel. 0031 - (0)6 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via het invul veld (Pop-up) rechts op deze pagina.

Starten als zzp GZ-psycholoog, interim psychiater of anderszins als (regie)behandelaar?

 • Welke rechtsvorm kies ik?
 • Hoe registreer ik me bij de Kamer van Koophandel?
 • Hoe staat het met de (veranderende) wetgeving?
 • Welke verzekeringen zijn van belang en welke belastingen?
 • Heb ik recht op fiscale voordelen?
 • Welke overeenkomst van opdracht heb ik nodig?
 • Hoeveel opdrachtgevers per jaar heb ik nodig?
 • Hoe zit het met de klachtenregeling?
 • Moet ik een zakelijke rekening openen? etcetera.

Zie  Starten als zzp GZ-psycholoog, interim psychiater of anderszins als (regie)behandelaar