Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

De Verpleegkundig specialist GGZ (GGZ-VS)

De verpleegkundig specialist GGZ (GGZ-VS) is een master opgeleide verpleegkundige (Master Advanced Nursing Practice (MANP)) met inschrijving in het specialismeregister van de Wet BIG (artikel 14).
De GGZ-VS is een expert in het verlenen van psychiatrisch verpleegkundige behandeling en begeleiding aan cliënten met complexe problematiek en vervult een verbindende rol tussen het verpleegkundige en het medische domein.
De GGZ-VS kan als regiebehandelaar optreden, zowel in de basis GGZ als in de specialistische GGZ, dat wil zeggen dat hij een eigen behandelverantwoordelijkheid heeft en zelfstandig de behandeling en zorgverlening kan coördineren. Daarnaast is de GGZ-VS opgeleid tot het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de ggz-verpleegkunde op behandelinhoudelijk en procesmatig vlak, het inzetten van innovaties en het coachen van collega’s
.


Functieomschrijving verpleegkundig specialist GGZ

Welke werkzaamheden/ taken heeft een verpleegkundig specialist GGZ?

 • Als verpleegkundig specialist verricht je in het kader van het (regie)behandelaarschap intakes en diagnostische werkzaamheden;
 • Je verleent zelfstandig complexe geïntegreerde medische en verpleegkundige zorg;
 • Je evalueert de voorgang van de behandeling;
 • Je schrijft volgens protocol en in overleg met de psychiater medicatie voor (voorschrijfbevoegdheid conform protocollen en richtlijnen);
 • Je maakt deel uit van het multidisciplinaire team en werkt nauw samen met je collega's en andere ketenpartners;
 • Je biedt consultatie en levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering naar collega's;
 •  Je stimuleert innovatie en het delen van kennis.

Opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

 • Master Advanced Nursing Practice (MANP)
  De opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ (Master Advanced Nursing Practice (MANP)) is een 2- of 3-jarige opleiding en kan worden gevolgd aan tien verschillende opleidingsinstellingen voor hoger beroepsonderwijs.
  De meerderheid (9) van de opleidingsinstellingen voor hoger beroepsonderwijs verzorgt een 2-jarig curriculum en leidt op voor alle verpleegkundig specialismen.
  De opleidingsinstelling GGZ-VS in Utrecht is een erkende opleiding voor alleen het verpleegkundig specialisme in de GGZ en is de enige waar de opleiding 3 jaar duurt. 
  Voor de 2-jarige opleiding is het curriculum voor alle specialismen waarbij het specialisme GGZ zelf in de praktijk wordt geleerd.
  Voor de 3-jarige opleiding is het curriculum specifiek voor het verpleegkundig specialisme GGZ.
 • Verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS)
  Wanneer je de opleiding je de Master Advanced Nursing Practice volgt ben je VIOS: Verpleegkundige in opleiding tot specialist.
 • Curriculum Opleiding GGZ-VS 
  De opleiding besteedt onder andere aandacht aan psychiatrische diagnostiek en behandelvormen, verpleegkundig klinisch redeneren, farmacotherapie, methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek, veranderkunde en systeembehandeling.
 • Supervisie tijdens de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ
  Gedurende de opleiding word je begeleid door een erkend praktijkopleider (BIG-geregistreerd GGZ-VS).
 • Toelatingseisen
  - HBO werk en denkniveau;
  - Inschrijving in het BIG-register als verpleegkundige;
  - Tenminste 2 jaar (of 4 jaar; bij opleidingsinstelling GGZ-VS in Utrecht) relevante werkervaring;
  - Beschikken bij voorkeur over een vervolgopleiding, zoals Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV);
  - Aantoonbaar bovengemiddeld functioneren;
  - Gerichtheid op innovatie en inhoudelijk leiderschap.

Deskundigheidsgebieden

De deskundigheidsgebieden van de verpleegkundig specialist GGZ zijn de volgende:

 • Expert niveau
  Het bieden van van psychiatrisch verpleegkundige diagnostiek en behandeling/ begeleiding aan cliënten met complexe problematiek op expert niveau en het vervullen van een verbindende rol tussen het verpleegkundige en het medische domein; 
 • Wetenschappelijk onderzoek en innovaties
  Het initiëren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de GGZ-verpleegkunde op behandelinhoudelijk en procesmatig vlak en het inzetten van innovaties op het gebied van de verpleegkundige zorg en het kwaliteitsbeleid;
 • Inhoudelijk leiderschap
  Het coachen van collega medewerkers binnen en buiten het eigen vakgebied.

Registratie

 • BIG-register en beroepsvereniging V&VN VS
  Na afronding van de Opleiding Master Advanced Nursing Practice kun je je registreren in het specialismeregister (artikel 14) van de Wet BIG als verpleegkundig specialist ggz. Tevens kun je je registreren bij de beroepsvereniging V&VN VS.
 • Herregistratie
  Een registratie in het BIG-register is geldig voor vijf jaar. Na elke vijf jaar vindt er herregistratie plaats mits is voldaan aan wettelijke voorwaarden als scholing en werkervaring.
 • Toekenning graad Master of Science
  Sinds januari 2014 wordt aan de MANP opgeleide verpleegkundig specialist ggz de graad Master of Science toegekend. Vóór 2014 was dit nog de graad Master Advanced Nursing Practice.

VS GGZ Regiebehandelaar

De verpleegkundig specialist GGZ kan als regiebehandelaar optreden in zowel de GBGGZ als in de SGGZ. Hij heeft daarmee een eigen behandelverantwoordelijkheid en kan zelfstandig de behandeling en zorgverlening coördineren.

 • Regiebehandelaar Specialistische GGZ
  Binnen de SGGZ (ook wel Gespecialiseerde GGZ - GGGZ) kan de VS GGZ optreden als regiebehandelaar bij patiënten bij wie de behandeling meer gericht is op de gevolgen cq. de beperkingen van de psychiatrische problematiek ten aanzien van het persoonlijk en sociaal functioneren.
  Het gaat dan om patiënten met meer chronische problematiek, patiënten met een meervoudig complexe rehabilitatiebehoefte en patiënten met laag-complexe, behandelbare medische zorg (geprotocolleerd) die niet past binnen de GBGGZ.
 • Model Kwaliteitsstatuut
  De specifieke omstandigheden waarin de verpleegkundig specialist kan optreden als regiebehandelaar zijn omschreven in het Model Kwaliteitsstatuut

Salaris Verpleegkundig specialist GGZ

Salariëring vindt plaats conform CAO GGZ FWG groep 60 en 65 en is afhankelijk van werkervaring en bijscholing.
Schaal 60 kent een maximum van € 4.177,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek; voor schaal 65 geldt een maximum van
€ 5.126,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.