Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor vrije beroepsbeoefenaren, zoals de zelfstandig gevestigde of interim psychiater in geval van arbeidsongeschiktheid. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering word je voorzien van een periodieke uitkering bij ziekte, zwangerschap of invaliditeit. Op die manier ben je in staat om je vaste lasten te betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.
Er zijn echter ook alternatieven, zoals deelname in een zogenaamd Broodfonds of vrijwillig verzekeren bij UWV
.

N.B.: In het kader van de nieuwe Wet DBA komt het kabinet in de zomer van 2020 met een voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering en alternatieven

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten ja of nee?

Voor zelfstandigen vormt het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een dilemma vanwege de hoge kosten.
Hoe dan ook is het van belang om over na te denken over een vorm van een financieel vangnet op moment dat u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van ziekte of een ongeluk.

Naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering is er uiteraard de mogelijkheid van geld opzij zetten “voor het geval dat”, echter het is eigenlijk niet mogelijk om een buffer op te bouwen die voldoende groot is om arbeidsongeschiktheid op te vangen voor meerdere jaren.
Een alternatief is deelname in een zogenaamd Broodfonds of vrijwillig verzekeren bij UWV.

 • Broodfonds
  Met een Broodfonds brengt u met andere zelfstandig ondernemers maandelijks een bedrag in waarbij het fonds in geval van arbeidsongeschiktheid van een lid uitkeert met een maximale periode van 2 jaar. Zo helpen deelnemers elkaar aan een inkomen op moment dat deze wegvalt vanwege arbeidsongeschiktheid
  Je kunt je alleen bij een bestaand broodfonds aansluiten als anderen je voordragen.
  Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandige ondernemers.
  Het broodfonds wint de laatste jaren aan populariteit als (gedeeltelijk) alternatief voor de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering.

  Deelname in broodfonds combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Het is mogelijk deelname in een broodfonds te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) is gedekt via het broodfonds; in geval van een langere periode van ziekte keert de AOV uit. Hiermee kunnen de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden gedrukt.

 • Vrijwillig verzekerd bij UWV
  Een zelfstandig ondernemer die uit loondienst komt kan zich bij het UWV verzekeren. Voorwaarde is dat men zich aanmeldt binnen 13 weken nadat men uit loondienst is gegaan. Een medische keuring is niet vereist.
  Het dagloon dat wordt verzekerd, is gebaseerd op het inkomen dat men kwijtraakt bij ziekte; er geldt echter wel een maximum te verzekeren dagloon!

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal niet goedkoop, er zijn echter verschillende manieren om de premie voor de verzekering te verlagen.
  Niet elke ondernemer of zelfstandige kent dezelfde omstandigheden en loopt gelijke risico’s. Men kan daarom keuzes maken die bij uw persoonlijke situatie aansluiten en waarmee men de premie flink kan verlagen.

  De hoogte van de premie wordt onder andere bepaald door:
  - de uitkeringsdrempel: de mate van arbeidsongeschiktheid waarbij men een uitkering wenst te ontvangen (standaard is 25 procent);
  - de wachttijd: de periode van arbeidsongeschiktheid waarin men nog geen uitkering wit ontvangen;
  - de looptijd van de uitkering;
  - de hoogte van het verzekerde inkomen;
  - jaarlijkse indexering van de uitkering al dan niet.

  In voorwaarden en premiehoogte bestaan er per verzekeringsmaatschappij grote verschillen. Het verdient aanbeveling om een offerte op te vragen bij verschillende maatschappijen.

  N.B.:
  - veel verzekeraars geven een starterskorting aan ondernemers of zelfstandigen die korter dan drie jaar als zelfstandige werken;
  - kies bij voorkeur een verzekering die na een eerste termijn per jaar opzegbaar is;
  - de premie valt onder privékosten, maar is wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
  - laat je goed adviseren wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten. Kijk bijvoorbeeld op internet bij Lancelots - voor en door freelancers.

Lees ook