Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Intellect Transfer steunt de volgende goede doelen

MAF (Mission Aviation Fellowship) - Flying for Life

Medische en humanitaire hulp aan mensen in geïsoleerde gebieden

MAF (Mission Aviation Fellowship) biedt vanuit een christelijke levensovertuiging medische en humanitaire hulp aan mensen in geïsoleerde gebieden. Met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor deze medische hulp.
Meer dan 1000 internationele en lokale hulporganisaties werken met MAF samen, zoals UNHCR, het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen. Elke 5 minuten stijgt er ergens in de wereld een MAF vliegtuig op om hulp te bieden.
Zie https://www.maf.nl/

 

KzG - Kennis zonder Grenzen

Psychiatrische hulp in Burundi

KzG zet zich in voor kennisoverdracht in Burundi. Burundi is een klein land in Oost-Afrika, dat na de kolonisatie berooid achterbleef. Het hoort nu ruim 60 jaar later nog steeds tot de drie armste landen ter wereld. Twee derde van de 12 miljoen inwoners leeft ver onder de armoedegrens. Meer dan de helft van de bevolking heeft geen toegang tot medische zorg.
KzG richt zich op projecten die de bevolking naar grotere zelfredzaamheid helpen. De focus ligt op de sector zorg, in het bijzonder neurologie en psychiatrie, en psychosociale hulp. KzG leidt hiervoor al jaren actief medisch personeel op. Ook wijkzorgers worden opgeleid. Hiervoor wordt de mhGAP methode van de WHO gebruikt. Inmiddels zijn er ook lokale gecertificeerde mhGAP-trainers, die weer collega’s opleiden, waardoor een duurzaam systeem van kennisoverdracht is ontstaan ten behoeve van betere psychiatrische zorg.
Met kleine en grotere klinieken wordt gewerkt aan een systeem voor openbare geestelijke gezondheidszorg in Burundi. Dit systeem is nu erkend als landelijk beleid. Om de zorgverlening beter toe te spitsen zal ook wetenschappelijk onderzoek worden opgestart.
KzG werkt met onbetaalde vrijwilligers en heeft geen personeel in loondienst. 
De gecertificeerde trainers in Burundi verdienen een bescheiden maar eerlijk salaris.

Stichting Kennis zonder Grenzen zoekt een psychiater / vrijwilliger voor projecten in Burundi!

Zie https://kenniszondergrenzen.nl/

Stichting Kennis zonder Grenzen (KzG) is opgericht op 7 juli 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61039608, RSIN 854177413, SBI-code 94995.
Donaties zijn welkom op NL42INGB0006600211