Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Privacy Statement

 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 zal de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) vervangen gaan worden door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR). Vanaf 25 mei 2018 zal de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) vervangen gaan worden door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR). Per deze datum dient iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt daadwerkelijk volgens de richtlijnen van de AVG te werken. 
Met de AVG wordt de kandidaat meer in bescherming genomen en krijgt deze meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van de gegevens.

Intellect Transfer bemiddelt onder andere psychiaters, basisartsen en psychologen en verwerkt derhalve persoonsgegevens, zoals CV's en bijvoorbeeld contactgegevens.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en vinden het zeer belangrijk om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Momenteel bereiden wij ons voor op de nieuwe regelgeving van de AVG maar uiteraard hebben wij al een aantal waarborgen ingebouwd.
In dit privacy statement leest u hier meer over.

Doel verwerking persoonsgegevens

Doelbepaling
Het doel van het ontvangen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens is het bemiddelen en uiteindelijk plaatsen van een kandidaat bij een opdrachtgever, hetzij op basis van freelance, werving & selectie of detachering.

Grondslag verwerken persoonsgegevens

De grondslag voor het ontvangen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens is respectievelijk:

 • Toestemming;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uitvoering overeenkomst:
  dit is aan de orde bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst: naam, adres, bankgegevens etc.;
 • Uitvoering wettelijke verplichting:
  het moeten doorgeven van salarisgegevens van werknemers aan de instanties voor sociale zekerheid of aan de belastingdienst.

Waarborgen privacy

Ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens gaat het om de waarborging van de vereiste vertrouwelijkheid, welke beveiligingsmaatregelen worden genomen (onder andere op het gebied van datalekken) en maatregelen omtrent de bewaartermijn persoonsgegevens.

 • Vereiste vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid:
  alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hanteren wij strikt vertrouwelijk en dienen slechts het voor u vinden van een passende baan (vast of tijdelijk) of opdracht (freelance - interim) bij een opdrachtgever.
  Uw gegevens worden vanzelfsprekend niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Beveiligingsmaatregelen:
  Privacy by design: ter bescherming van persoonsgegevens worden op het gebied van de verwerkingsmiddelen en de verwerking zelf passende technische en organisatorische maatregelen en waarborgen ingebouwd.
  Intellect Transfer hanteert bijvoorbeeld het SSL-certificaat (HTTPS-). Dit is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Uw vertrouwelijke gegevens (zoals uw naam, adres, geboortedatum, etc.) worden versleuteld verzonden, zodat deze niet onderschept kunnen worden.
  Privacy by default: Alleen die persoonsgegevens mogen door ons aan u worden gevraagd die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel van de verwerking. 
 • Bewaartermijn persoonsgegevens:
  Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het behalen van de doelen waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt. 
  De AVG geeft tevens een wettelijke bewaarplicht voor het bewaren van persoonsgegevens zoals fiscale gegevens of kopie identiteitsbewijs.

Wijzigingen aan Privacy Statement

Intellect Transfer behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.