Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Vacature Anios Crisisdienst Amsterdam regio

Plaatsingsdatum: 9 januari 2019

Kom werken als basisarts GGZ crisisdienst en leer de acute psychiatrie kennen dichtbij de patiënt thuis en zijn systeem!
Je hebt samen met je directe collega’s een cruciale rol in het voorkomen van opname en werkt hierbij nauw samen met familie, naasten en ketenpartners als huisarts en politie.
Je krijgt met alle soorten psychiatrische aandoeningen te maken binnen een zeer dynamische en leerzame omgeving. Je zet in op verbinding met de patiënt en zijn familie/ naasten en creativiteit.
De beoordeling, diagnostiek en bepaling van het acute behandelbeleid vraagt veel specialistische kennis en vaardigheden van de professionals. De functie is daarmee een uitstekende voorbereiding op de opleiding tot huisarts en psychiater
.
Zin om een dag(deel) mee te lopen met een arts ter plaatse? Aarzel niet contact op te nemen.

Vacature Anios Crisisdienst

De IHT/ crisisdienst biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week behandeling en zorg aan patiënten in acute psychische of psychiatrische nood. Hierbij gaat het om mensen met ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.
Doel van de hulpverlening is het verminderen van de crisis en stabilisatie cq. het herstel van evenwicht en daarmee het voorkomen van klinische opname.
De behandeling vindt in de thuissituatie plaats waarbij je nauw contact hebt met naasten en familie en externe instanties.

Acute keten
De IHT/ crisisdienst maakt deel uit van de acute keten. Naast de crisisdienst en Intensive Home Treatment (IHT) behoren hiertoe ook de opname klinieken.
Aanmeldingen voor een acute beoordeling en crisisinterventie vinden voornamelijk plaats door de huisarts, politie en de SEH.
De duur van behandeling binnen de IHT/ crisisdienst is maximaal zes weken. Tijdens deze periode wordt de geboden begeleiding en behandeling voortdurend in samenspraak met de patiënt en zijn systeem geëvalueerd.
De regie en behandeling wordt na de crisis zo spoedig mogelijk (weer) overgenomen door een polikliniek of een wijkgerichte behandelsetting.

Vrijwillig of gedwongen
Veelal vindt de hulpverlening op vrijwillige basis plaats maar soms is gedwongen opname in een kliniek noodzakelijk. Hiervan kan sprake zijn wanneer er duidelijk sprake is van een gevaar voor de persoon zelf of anderen. Wettelijke grondslag voor gedwongen opname is de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) middels een inbewaringstelling (IBS) of rechterlijke machtiging (RM).
Mocht er sprake zijn van (al dan niet gedwongen) opname probeert men deze zo kort mogelijk te laten duren.

Het team
Je verult je werkzaamheden zowel binnen de Crisisdienst als de IHT. Binnen het team van de Crisisdienst werk je samen met psychiaters, artsen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV).
Binnen de IHT werk je samen met psychiaters, artsen (Aios en Anios), GZ-psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut, ambulant verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) en een verpleegkundig specialist.
In opvolging van het Kaderbesluit 2019 zal er per die datum een triagist worden aangetrokken (SPV).
Het betreft een ervaren, zelfstandig werkend team. MDO's vinden plaats zowel in ochtend als in middag. 

Je werkzaamheden als Anios Crisisdienst
De IHT/ Crisisdienst speelt een belangrijke rol bij de detectie en behandeling van acute psychiatrische toestandsbeelden zoals acute manie of ernstige depressie met suïcidaliteit.
Je beoordeelt veelal in de thuissituatie of op een politiebureau patiënten die op dat moment geen ziekte-inzicht hebben of niet voldoende aanspreekbaar zijn. Je richt je op de presentatie van de patiënt tijdens het crisiscontact maar ook op informatie vanuit familie/ naasten en vaste behandelaars, mede omdat tijdens het beoordelingsmoment de gedragsstoornis van de patiënt verhuld kan blijven. Bij het bepalen van het acute behandelbeleid baseer je je op het recente en actuele gedrag en de risico’s daarvan en het beloop in eventuele eerdere episoden en de effecten van toen gepleegde interventies.
Je geeft voorlichting over het te verwachten beloop en het verdere verloop van de behandeling en hebt daarbij grote aandacht voor de vaak grote impact van de doorgemaakte crisis en de gepleegde interventies op zowel de patiënt als zijn omgeving.

Wat ga je doen?

Functieomschrijvings basisarts IHT/ crisisdienst:

 • Je verricht binnen en buiten kantoortijden somatische en psychiatrische beoordelingen en crisisinterventie binnen de wettelijke kaders (BOPZ);
 • Je verricht samen met de SPV huisbezoeken in de regio waarbij de psychiater als achterwacht optreedt en supervisie biedt;
 • Je stelt diagnoses en bepaalt het best passende (zorg)aanbod en beleid met als doel het voorkomen van opname;
 • Je behandelt de patiënt zo veel mogelijk in zijn thuissituatie en hebt hierbij nauw contact met familie en naasten maar ook met externe instanties als huisartsen, politie en SEH;
 • Je werkt hierbij nauw samen met psychiaters, GZ-psycholoog, ambulant verpleegkundigen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en een Verpleegkundig specialist GGZ;
 • Je werkt onder supervisie van de psychiater en neemt deel aan het multidisciplinair overleg;
 • Je verzorgt een correcte en tijdige verslaglegging en registratie;
 • Je werkt zowel overdag als in de avond, voor de nacht draai je mee in de bereikbaarheidsdienst.

Wat breng je mee?

Wat zijn de functie-eisen voor de functie van Anios IHT/ crisisdienst:

 • Je hebt een afgeronde opleiding tot basisarts met BIG-registratie;
 • Je hebt affiniteit met outreachend en zelfstandig werken;
 • Je beschikt over eigenschappen als doelmatigheid en creativiteit, bent emotioneel stabiel en kan in moeilijke situaties de rust en kalmte bewaren;
 • Je bent een teamspeler die goed kan samenwerken;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto (mogelijk dat er een zakelijke auto beschikbaar is);
 • Je bent bereid om mee te draaien in de bereikbaarheidsdienst.

Salaris Anios psychiatrie

Als Anios binnen de psychiatrie geldt inschaling in functiegroep 65 (FWG) van de CAO GGZ
Inschaling voor een Anios in loondienst is afhankelijk van ervaring en ligt tussen de € 3.266,- en € 5.126,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Dit is exclusief vakantiegeld 8% en een eindejaarsuitkering (salarisschalen per 1 juli 2018).

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris conform cao GGZ FWG 65;
 • Goede supervisie door een psychiater;
 • Je maakt kennis met multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor psychiatrische diagnostiek en behandeling;
 • Veel ontwikkelingsmogelijkheden door bijvoorbeeld onderwijs en intervisieprogramma’s;
 • Een uitstekende voorbereiding op de opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en psychiater;
 • Mogelijkheid van het verkrijgen van vrijstellingen voor vervolgopleidingen;
 • Uitnodiging om een keer vrijblijvend mee te lopen met een arts!

Contractvorm

Inzet is mogelijk op basis van zowel een vaste aanstelling, detachering als freelance/ ZZP.

Sluitingsdatum vacature

Niet. Wij zijn voortdurend op zoek naar Anios psychiatrie voor verschillende functie!

Meer weten of solliciteren?

interesse? Mail naar espijkman@intellect-transfer.com of bel met Eddo Spijkman: tel. 06 - 11 02 59 46 (ook 's avonds). Wij zien uit naar je spoedige reactie!