Intellect Transfer B.V.

Psychiater

Wat doet een psychiater?

De psychiater is een medisch specialist en richt zich op de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van psychiatrische aandoeningen waarbij preventie en herstel een zeer belangrijke plaats hebben in het medisch psychiatrisch handelen. De psychiater is als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de meer complexe, ernstige en risicovolle problematiek bij patiënten; hij werkt daarbij nauw samen met collega’s binnen een multidisciplinair team zoals ook GZ-psychologen, klinisch psychologen, Anios en verpleegkundig specialisten GGZ en met andere ketenpartners.

De psychiater werkt op het snijvlak van de somatiek, psychologie en de sociologie. Hij heeft daarbij aandacht voor de effecten van de persoonlijke ontwikkeling op de psychopathologie en de persoonlijke sociaal-maatschappelijke en culturele context van de patiënt.
Hij heeft als psychiater een autonome bevoegdheid binnen de Wet BOPZ ten aanzien van dwangtoepassingen.

Opleiding psychiater

Je kunt de opleiding tot psychiater volgen in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis of een academisch ziekenhuis.
De opleiding tot psychiater duurt in totaal 4,5 jaar, waarbij het eerste deel een algemeen deel is van 2,5 jaar; de laatste 2 jaar kies je als Aios psychiatrie één van de drie aandachtsgebieden:

  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Volwassenenpsychiatrie
  • Ouderenpsychiatrie.

Tijdens de specialisatie tot psychiater werk je als Aios psychiatrie binnen zowel de kliniek als de ambulante psychiatrie en doe je verder ervaring op binnen de spoedeisende psychiatrie, de ziekenhuispsychiatrie en de consultatieve psychiatrie.
Zie verder bij Opleiding psychiater.

Vrijgevestigde psychiater

Als psychiater kun je werken in loondienst binnen een instelling, binnen een maatschap (meestal binnen de ziekenhuispsychiatrie), als interim psychiater (ook wel zzp of freelance psychiater) en als vrijgevestigde psychiater.
De vrijgevestigde psychiater, ook wel Zelfstandig Gevestigde Psychiater (ZGP) genoemd, werkt als solist of samen met collega psychiaters en andere behandelaren binnen een eigen praktijk.
Zie verder vrijgevestigde psychiater.


Interim psychiater

Bent u als psychiater op zoek naar een nieuwe uitdaging of naar een vaste aanstelling? We hebben mogelijkheden voor zowel fulltime als voor parttime (vanaf 8 uur/ week).
Zie voor onze actuele vacatures interim psychiater en voor vast.