Intellect Transfer B.V.

NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging en zet zich in voor een goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland. Er zijn meer dan 3500 psychiaters en Aios psychiatrie lid van de vereniging.
De NVvP is een lidorganisatie van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS).


Doelstelling NVvP

Het bevorderen van de psychiatrie in de breedste zin, de behartiging van de wetenschappelijke en beroepsmatige belangen van psychiaters, de bevordering en stimulering van opleiding en scholing en de bevordering en bewaking van de kwaliteit van de psychiatrie. (Statuten 2006).

Daarbij gelden er de volgende pijlers waarop de NVvP haar activiteiten baseert:

 1. Positionering en belangenbehartiging;
 2. Kwaliteit van zorg;
 3. Opleiding;
 4. Wetenschap.

NVvP lidmaatschap

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontvang je:

 • 12 keer per jaar het wetenschappelijk Tijdschrift voor Psychiatrie;
 • 8 keer per jaar het tijdschrift De Psychiater (inclusief toegang tot het online archief);
 • Voorrang bij inschrijving op diverse NVvP congressen en kortingsregelingen;
 • Toegang tot het ledengedeelte van de NVvP met exclusieve informatie.

Daarnaast kan men zich als lid inzetten voor diverse commissies en werkgroepen binnen de vereniging.

Extra lidmaatschappen

Extra lidmaatschap is mogelijk ten beove van onder andere:

 • Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie;
 • Ernstig Psychiatrische Aandoening;
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie;
 • Ouderenpsychiatrie;
 • Psychotherapie;
 • Transculturele Psychiatrie;
 • Verslavingspsychiatrie;
 • ZGP (vrijgevestigde psychiaters).

Voor Aios psychiatrie geldt een kortingspercentage of is een extra lidmaatschap kosteloos.

NVvP Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP)

De Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP) behartigt de belangen voor de Aios psychiatrie en zet zich in voor een hoge kwaliteit van de opleiding tot psychiater.
Een lidmaatschap voor de SAP alleen is niet mogelijk; als Aios psychiatrie ben je automatisch ook lid van de SAP als je lid wordt van de NVvP. Voor Aios psychiatrie geldt een korting voor het lidmaatschap.

NVvP richtlijnen

Alle NVvP-richtlijnen staan in de landelijke Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).


Bron: website NVvP.