Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Vacature Interim psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie

Nieuw

ZZP Psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie (Geïntegreerde voorzieningen)

Wij zijn voor GGD Amsterdam op zoek naar een interim (freelance) psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie voor het team Geïntegreerde voorzieningen Zuidoost en/of West. De teams behandelen dakloze, (opiaat)verslaafde Amsterdammers in de SGGZ en is als het ware een 'last resort' in de stad voor deze groep.
Ingangsdatum is per zo spoedig mogelijk met evt. de mogelijkheid van verlengen) voor 8-24 uur/ week.

In de functie van psychiater bied jij graag zorg aan mensen die tussen “wal en schip” dreigen te vallen. Heb jij de creativiteit om zorgmijders binnenboord te halen? Werk jij graag samen met verschillende disciplines in de begeleiding en behandeling van mensen, met zowel psychiatrische als verslavings- en sociaal-maatschappelijke problematiek? Bij de GGD Amsterdam komt dit allemaal samen.

De afdeling MGGZ
De afdeling MGGZ van GGD Amsterdam heeft als doel het bewaken en actief bevorderen van goede maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg van haar burgers.
De afdeling MGGZ doet dit ten aanzien van verschillende doelgroepen door middel van onder andere het signaleren en in beeld brengen van problematiek, het signaleren van hiaten in de zorg en door het bieden van een vangnet. De teams zorgen voor toeleiding naar passende reguliere zorg of andere oplossingen.
Binnen de afdeling MGGZ werken ongeveer 200 medewerkers, verspreid over in totaal 7 teams.

De afdeling Geïntegreerde voorzieningen
De afdeling Geïntegreerde voorzieningen van de MGGZ bestaat uit drie teams: Amsterdam Centrum, Zuidoost en West.

De teams werken nauw samen werken met de dienst Werk, Inkomen (Budgetbeheer) van de gemeente Amsterdam, die op dezelfde locatie is gehuisvest.
Men biedt medische zorg en begeleiding aan veelal dak- en thuisloze patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen binnen de reguliere zorg. Het gaat dan om psychiatrische behandeling, huisartsenzorg, lichamelijke zorg en verslavingsbehandeling.
Men werkt poliklinisch, integraal en indien nodig outreachend.

De teams Geïntegreerde Voorzieningen werken nauw samen werken met de dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam, die op dezelfde locatie is gehuisvest. Naast de teams van afdeling Vangnet en van de Geïntegreerde voorzieningen is er nog het team Steunpunt Seksueel Geweld.

De multidisciplinaire teams bestaan uit verpleegkundigen, psychiaters, verslavingsartsen, AIOS en ANIOS, maatschappelijk werkers, SPV, een ervaringsdeskundige en administratieve ondersteuning.

Wat ga je doen?

 • Je draagt (regie)verantwoordelijkheid voor het diagnostische proces en de behandeling van patiënten die in zorg zijn bij de Geïntegreerde Voorzieningen, team West;
 • Je beoordeelt en behandelt patiënten met onder andere problematische drugs- en alcoholverslaving en problematische psychiatrische patiënten die nog geen gebruik (kunnen of willen) maken van de reguliere zorg;
 • Je bent betrokken bij casuïstiek- en behandelbesprekingen;
 • Je werkt nauw samen binnen het multidisciplinaire team, waaronder met name (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen;
 • Je biedt consultatie en ondersteuning aan onder andere huisartsen en verslavingsartsen echter ook binnen het team zelf.

Wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing
​​​​​De afdeling MGGZ is sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de prevalentie van psychiatrische aandoeningen onder vluchtelingen.
Verder vervult de afdeling een rol in het signaleren van ontwikkelingen in het brede veld van de sociale psychiatrie en het initiëren en uitvoeren van zorgvernieuwing.
De afdeling heeft twee stageplekken ‘grotestads psychiatrie’ binnen de opleiding tot psychiater.

Over GGD Amsterdam
GGD Amsterdam is de oudste en grootste gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en heeft tot doel de openbare gezondheidszorg van de inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer te borgen en te helpen verbeteren. Het verantwoordelijkheidsgebied van de GGD Amsterdam is in totaal ongeveer 900.000 inwoners. Bij de GGD werken ongeveer 1.200 medewerkers.

Interesse?
We horen graag van je. GGD Amsterdam, afdeling MGGZ vraagt ons expliciet voor hen een interim psychiater te vinden op basis van ZZP op een vast dienstverband voor 8-16 uur/ week. We stellen vanzelfsprekend een rechtstreekse reactie naar ons zeer op prijs. Hartelijk bedankt bij voorbaat!

Contractvorm

Inzet als interim psychiater (ZZP) of een vast dienstverband.

Aantal werkuren

Voor 8-24 uur/ week.

Functie eisen

 • Je bent (bijna) BIG-geregistreerd psychiater;

 • Je hebt vanzelfsprekend affiniteit met de sociale c.q. grotestads-psychiatrie;

 • Je hebt een open en toegankelijke manier van werken en bent gericht op samenwerken;

 • Je bent coachend naar collega's en beschikt over natuurlijk leiderschap;

 • Je bent proactief en ontwikkelingsgericht;

 • Je bent bereid een bijdrage te leveren in de begeleiding van AIOS.

Aanbod

 • Een uitdagende functie als interim psychiater binnen de grote stadspsychiatrie;

 • Een functie voor 8-24 uur per week;

 • Ondersteuning wat betreft check op de overeenkomst van opdracht freelance met GGD Amsterdam afdeling MGGZ;

 • Actuele informatie over de Wet DBA/ ZZP-dossier;

 • Formats voor o.a. je facturen;

 • Tarief indicatie € 150, -- .

Zie hier vergelijkbare vacatures

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Anoniem

Publicatie datum

29.06.2022

Contactpersoon

Eddo Spijkman
M: (06) 1102 5946