Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Vacature GZ-psycholoog Penitentiaire instelling

Nieuw

Vacature zzp GZ-psycholoog Penitentiaire Inrichting Zaanstad

We zijn voor een penitentiaire instelling per half oktober a.s. (of zoveel eerder0 op zoek naar een zzp GZ-psycholoog voor 16-24 uur/ week.
Bij meer of minder beschikbaarheid vernemen wij het ook graag!

Binnen de penitentiaire instelling verblijven gedetineerden binnen verschillende regimes (afdelingen), waaronder een afdeling voor voorlopige hechtenis, crisisafdeling en een afdeling voor (levens-) langgestraften.
Ze zijn hier ondergebracht vanwege hun psychische gevoeligheid of psychiatrische problematiek, waardoor een gewone gevangenis of huis van bewaring geen optie is. De leiding nemen over een hele afdeling schrikt jou niet af. Sterker nog, het motiveert en prikkelt je. Je ziet het als een uitdaging om de de zorgregie voor deze kwetsbare individuen te waarborgen en stimuleren.
Patiënten worden gemiddeld zo'n 3 maanden opgenomen. Gedurende deze tijd ligt de nadruk op de behandeling van hun psychische of psychiatrische aandoening, zodat ze kunnen terugkeren naar een reguliere gevangenis en het risico op herhaling verminderd wordt. Er is een brede waaier aan patiënten. Dit varieert van de buurjongen die tijdens een psychose een misdrijf beging, tot een individu die zowel psychisch als lichamelijk - denk aan verwaarloosde diabetes - is ontregeld, tot iemand uit de beruchte top 600.

Werkzaamheden
In de rol van behandelcoördinator treed je op als regiebehandelaar. Dit betekent dat je de verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerpen en uitrollen van het behandelplan voor patiënten binnen één of meerdere afdelingen. Afhankelijk van de specifieke afdeling, worden patiënten tijdens hun dagprogramma ondersteund door onder anderen inrichtingswerkers en beveiligingsmedewerkers. Je werkt in nauw overleg met het Afdelingshoofd, jouw duale partner. Voor de behandeling betrek je intensief diverse specialisten, waaronder de psychiater, afdelingsarts, inrichtingswerkers, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en casemanager.

Je draagt zorg voor de realisatie en optimalisatie van het leef- en behandelklimaat, zowel binnen de afdeling als het team. Je participeert actief in multidisciplinaire overleggen, zoals de besprekingen omtrent behandelplannen, en zorgt ervoor dat alle relevante disciplines hun bijdrage leveren. Je voert intakegesprekken, coördineert het diagnostisch proces, indiceert en analyseert de risicotaxatie. Gebaseerd op de vergaarde kennis, formuleer je bruikbare benaderingsadviezen en verwijs je waar nodig door naar specifieke (vak)therapieën en trainingen. Uiteraard houd je regelmatige voortgangsgesprekken met de patiënten.

In samenwerking met mede-behandelcoördinatoren, beheer je de instroom en doorstroom van patiënten, waarbij je streeft naar de optimale match tussen patiënt en beschikbare plaats. Het is essentieel dat je de patiëntendossiers en administratie accuraat bijhoudt. Je onderhoudt contacten met diverse disciplines binnen de instelling, zoals de directie en casemanagers, en externe partners zoals de GGZ, reclassering, Openbaar Ministerie en juridisch vertegenwoordigers. In deze interacties vervul je een coördinerende, adviserende en waar nodig, een sturende rol. Vanuit je expertise als gedragsdeskundige, word je betrokken bij het instellen van sancties of maatregelen tegen patiënten indien vereist.

Je verantwoordelijkheden:

 • Begeleiden van een doelgroep met complexe problematiek in detentie.
 • Intake en diagnostiek voor patiënten aangemeld via de eerste lijn, medische dienst of afdelingshoofd/directie.
 • Bepalen van vervolgacties, zoals persoonlijke (kortdurende) behandeling, multidisciplinaire betrokkenheid, of doorverwijzing naar ambulante of klinische geestelijke gezondheidszorg.
 • Een prominente rol in coaching en advisering binnen de instelling.
 • Continu bijdragen aan verbetering van het behandelklimaat in detentie, het zorgbeleid en de bijbehorende processen.

Jouw profiel
Je houdt van uitdagingen en houdt je hoofd koel in stressvolle situaties. je kunt helder en concreet communiceren en bent flexibel.
Je bent vanzelfsprekend nauwkeurig in je rapportages en dossiers.

Interesse?
We horen graag van je. Intellect Transfer fungeert als broker, dat wil zeggen dat wij in geval van freelance inzet van jou als GZ-psycholoog met jou een Overeenkomst van opdracht aangaan.

Een dag meelopen?
Het is mogelijk om (vrijblijvend) een dag mee te lopen met een van de GZ-psychologen binnen de penitentiaire instelling. Voel je vrij en welkom om te ervaren hoe je deze dag ervaart. Neem met ons contact op voor de mogelijkheden!

Contractvorm

Inzet als zzp GZ-psycholoog.

Aantal werkuren

16-24 uur/ week. Bij meer of minder beschikbaarheid vernemen wij het ook graag!

Functie eisen

 • BIG-registratie als GZ-psycholoog;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de forensische doelgroep;
 • Je bent iemand die zich wilt ontwikkelen en daar gevolg aan geeft;
 • Je bent zorgvuldig in registratie en documentatie;
 • Je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Arbeidsvoorwaarden

In geval van freelance/ ZZP:

 • Tariefindicatie € 110, -- / uur;
 • Inzet voor 16 - 32 uur/ week (in overleg);
 • Hulp bij ZZP-er worden indien gewenst;
 • Formats voor o.a. je facturen.

Zie hier voor meer vacatures GZ-psycholoog

Locatie

Westzaan

Opdrachtgever

Anoniem

Publicatie datum

25.08.2023

Contactpersoon

Eddo Spijkman
M: (06) 1102 5946