Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Vrijgevestigde psychiater

De vrijgevestigde psychiater, ook wel Zelfstandig Gevestigde Psychiater (ZGP), werkt als solist of samen met collega psychiaters en andere behandelaren binnen een eigen praktijk.
Binnen de veelal kleinschalige psychiatrische praktijk staat de persoonlijke behandelrelatie centraal, waarbij men verschillende vormen van psychotherapie/gesprekstherapie en medicamenteuze behandeling aanbiedt. Over het algemeen gelden er binnen de zelfstandige praktijk relatief korte wachttijden.
Veel vrijgevestigde psychiaters hebben zich regionaal georganiseerd in een vereniging van vrijgevestigde psychiaters; daarnaast biedt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie de mogelijkheid van een extra lidmaatschap bij de afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP).

Het starten van een praktijk als vrijgevestigde psychiater

Als vrijgevestigd psychiater heb je een grote vrijheid ten aanzien van het bieden van gedifferentieerde zorg tegen – vanwege de vaak kleine overhead – relatief lage kosten vergeleken met traditionele GGZ-instellingen.
Tegelijk bemoeien ziektekostenverzekeraars zich steeds meer met de inhoud van de behandeling en gelden er toenemend eisen op het gebied van evidence based behandelen, transparantie en meetbaarheid van resultaten zoals via de ROM.

Positionering van de vrijgevestigde psychiater

Veel vrijgevestigde psychiaters hebben zich georganiseerd in een regionale vereniging van vrijgevestigde psychiaters.
Een dergelijke vereniging biedt steun en informatie aan psychiaters die een vrijgevestigde praktijk hebben of overwegen daarmee te starten. Daarnaast biedt men veelal ondersteuning op het gebied van visitatie, praktijkwaarneming en nascholingsactiviteiten.
Verder kan een vereniging van vrijgevestigde psychiaters ook namens de individuele leden optreden als gesprekspartner met zorgverzekeraars om te komen tot een constructieve samenwerking.

Verenigingen van vrijgevestigde psychiaters

Door het hele land zijn er regionaal georganiseerde Verenigingen van vrijgevestigde psychiaters:

 • Vereniging van Vrijgevestigd Psychiaters Amsterdam & Omstreken (VVPAO)
 • Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken (VVPAO)
 • Vereniging van Zelfstandig gevestigde Utrechtse Psychiaters (VUP)
 • Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in Friesland (VZGPF)
 • VZGP Noord Oost Nederland
 • Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg
 • Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland
 • Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in Arnhem en omgeving (Vvpa)

Overig: CVPPP (Christelijke vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten)

Afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP) van de NVvP

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie biedt de mogelijkheid van een extra lidmaatschap bij de afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP).

ZGP Congres 2019

De afdeling ZGP organiseert op 24 januari 2019 het tweede ZGP Congres in het Muntgebouw te Utrecht met als thema "Vrijheid in de zelfstandige praktijk".

Kwaliteitsstatuut GGZ

Wanneer u een aanbieder bent van generalistische basis-ggz en/ of gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet bent u verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Het GGZ Kwaliteitsstatuut geldt als de professionele standaard ten aanzien van de kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen.
Via de website van het GGZ Kwaliteitsstatuut kunt u uw kwaliteitsstatuut invullen ter toetsing.

klachten- en geschillenregeling voor de vrijgevestigde psychiater

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) bepaalt dat iedere aanbieder van zorg aangesloten dient te zijn bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie.

Vereniging van vrijgevestigde psychiaters zijn ten behoeve van hun leden aangesloten bij een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie.

Leden van de Afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP) van de NVvP kunnen gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling die de NVvP heeft opgesteld.

Privacy en informatieveiligheid

Als vrijgevestigd psychiater registreert u in uw praktijk bijzondere persoonsgegevens. Derhalve gelden er hoge eisen ten aanzien van privacy en informatieveiligheid.
Belangrijke thema’s op het gebied van privacy en informatieveiligheid zijn:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • NEN 7510 veiligheidsnorm;
 • Hoe om te gaan met ICT-middelen en informatiesystemen binnen de vrijgevestigde praktijk.


Bron: website van de NVvP, de diverse (regionale) verenigingen van vrijgevestigde psychiaters, GGZ kwaliteitsstatuut, Rijksoverheid, De geschillencommissie Zorg.