Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Vacature Psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie

Nieuw

Psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie

Wij zijn voor GGD Amsterdam op zoek naar een interim psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie (of voor een vast dienstverband) per zo spoedig mogelijk voor
16-20 uur/ week (afwijkende uren zijn zeker bespreekbaar).
Je komt te werken voor 8 uur per week het team Statushouders (afdeling Vangnet) en voor de overige uren voor het team Geïntegreerde Voorzieningen.
Voor het team statushouders verricht je onder andere consulten en verwijzing naar GGZ, deelname aan overleggen, scholing, etc.. Voor het team zwerfjongeren verzorg je werkzaamheden voor de opvangketen waaronder doorontwikkeling screening, consultatie en contacten met ketenpartners.

De afdeling MGGZ
De afdeling MGGZ beoogt het bewaken en actief bevorderen van goede maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg.
Dit doet zij ten behoeve van de verschillende doelgroepen middels onder andere het signaleren en in beeld brengen van problematiek, het signaleren van hiaten in de zorg en door het bieden van een vangnet. De teams zorgen voor toeleiding naar passende reguliere zorg of andere oplossingen.
Binnen de afdeling MGGZ werken 200 medewerkers, verdeeld over in totaal zeven teams.

Het team Statushouders (afdeling Vangnet) en Geïntegreerde Voorzieningen
De afdeling Vangnet van de MGGZ bestaat uit de volgende drie teams:

 • Team Zorg & Overlast: deze levert 24-uurs zorg en behandelt zorg- en overlastmeldingen van o.a. de meldpunten Zorg en Woningoverlast, politie en wijkzorgnetwerken;
 • Team Regie en Veiligheid: deze verzorgt de toegang en toeleiding naar de verschillende vormen van Maatschappelijke en Noodopvang en Beschermd Wonen;
 • Team Persoonsgerichte Aanpakken (PGA): deze voert screenings uit en voert regie over de zorgtrajecten van cliënten binnen onder andere de Top 600, Top 400, en de Amsterdamse Aanpak Radicalisering. Het team Statushouders maakt onderdeel uit van het team Persoonsgerichte Aanpakken (PGA).

De afdeling Geïntegreerde voorzieningen (GV-en) van de MGGZ bestaat tevens uit drie teams:

 • De multidisciplinaire teams werken binnen de locaties Amsterdam Centrum, Zuidoost en West. Men biedt medische zorg en begeleiding aan veelal dak- en thuisloze patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen binnen de reguliere zorg.
  De teams worden gevormd door psychiaters, artsenSPV'ers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en administratieve ondersteuning. Men werkt voornamelijk poliklinisch, integraal en indien nodig outreachend.
  De teams Geïntegreerde Voorzieningen werken nauw samen werken met de dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam, die op dezelfde locatie is gehuisvest.

Naast de teams van afdeling Vangnet en van de Geïntegreerde voorzieningen is er nog het team Steunpunt Seksueel Geweld.

Wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing
​​​​​De afdeling MGGZ is sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de prevalentie van psychiatrische aandoeningen onder vluchtelingen.
Verder vervult de afdeling een rol in het signaleren van ontwikkelingen in het brede veld van de sociale psychiatrie en het initiëren en uitvoeren van zorgvernieuwing.

Over GGD Amsterdam
GGD Amsterdam is de oudste en grootste gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en heeft tot doel de openbare gezondheidszorg van de inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer te borgen en te helpen verbeteren. Het verantwoordelijkheidsgebied van de GGD Amsterdam is in totaal ongeveer 900.000 inwoners. Bij de GGD werken ongeveer 1.200 medewerkers.

Wat ga je doen?

 • Je bent eindverantwoordelijk voor het gehele diagnostische proces en de behandeling van patiënten die in zorg zijn bij het team Statushouders (afdeling Vangnet) en Geïntegreerde Voorzieningen;
 • Je beoordeelt en behandelt patiënten met onder andere problematische drugs- en alcoholverslaving en problematische psychiatrische patiënten die nog geen gebruik (kunnen of willen) maken van de reguliere zorg;
 • Je bent betrokken bij casuïstiek- en behandelbesprekingen;
 • Je werkt nauw samen binnen het multidisciplinaire team, waaronder met name (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen;
 • Je biedt consultatie en ondersteuning aan onder andere huisartsen en verslavingsartsen;
 • Je verzorgt de screening en diagnostische consulten en zorgtoeleiding binnen het project Statushouders en team jongvolwassenen (zwerfjongeren);
 • Je neemt deel aan een aantal stedelijke overleggen met betrekking tot de zorgketen;
 • Je bent betrokken op de begeleiding van de AIOS/ voert taken uit m.b.t. het keuzejaar “Grote stadspsychiatrie” in de opleiding tot psychiater.


Meer weten?
Neem contact met ons op!

Contractvorm

Inzet is mogelijk zowel als interim psychiater (ZZP) als voor vast-in-dienst.
Bij vast-in-dienst gaat het om een jaarcontract met de intentie een contract voor onbepaalde tijd.

Aantal werkuren

Bij voorkeur 16-20 uur/ week. Minder of meer uren zijn zeker bespreekbaar!

Functie eisen

 • Je bent (bijna) BIG-geregistreerd psychiater;

 • Je hebt vanzelfsprekend affiniteit met de sociale psychiatrie, transculturele psychiatrie en verslavingspsychiatrie;

 • Je hebt een open en toegankelijke manier van werken en bent gericht op samenwerken;

 • Je bent coachend naar collega's en beschikt over natuurlijk leiderschap;

 • Je bent proactief en ontwikkelingsgericht.

Aanbod

 • Een uitdagende functie binnen de grote stadspsychiatrie;

 • Een functie voor 16-20 uur per week (uren bespreekbaar);

 • Een contract voor een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd;

 • Het salaris is conform CAO Gemeenten en is afhankelijk van werkervaring, met een minimum van € 5843, -- en een maximum van € 8426, -- (schaal 16) bruto per maand.

  In geval van inzet als interim psychiater:

 • Ondersteuning wat betreft inzet check op de overeenkomst van opdracht;

 • Actuele informatie over de Wet DBA/ het ZZP dossier;

 • Formats voor o.a. je facturen;

 • Tarief indicatie € 150, -- .

Zie hier vergelijkbare vacatures

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Anoniem

Publicatie datum

02.07.2020

Contactpersoon

Eddo Spijkman
M: (06) 1102 5946