Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Vacature Interim psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie (team Statushouders)

Nieuw

Interim Psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie (team Statushouders)

Wij zijn voor GGD Amsterdam op zoek naar een freelance (zzp) psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie voor het team Statushouders, onderdeel afdeling Vangnet. Ingangsdatum is per zo spoedig mogelijk voor 3 maanden (met evt. mogelijkheid van verlengen) voor 8 uur/ week.

De afdeling MGGZ
De afdeling MGGZ van GGD Amsterdam beoogt het bewaken en actief bevorderen van goede maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg.
Dit doet zij ten behoeve van de verschillende doelgroepen middels onder andere het signaleren en in beeld brengen van problematiek, het signaleren van hiaten in de zorg en door het bieden van een vangnet. De teams zorgen voor toeleiding naar passende reguliere zorg of andere oplossingen.
Binnen de afdeling MGGZ werken 200 medewerkers, verdeeld over in totaal zeven teams.

De afdeling Vangnet
De afdeling Vangnet van de MGGZ bestaat uit de volgende drie teams:

 • Team Vangnet Zorg & Overlast: deze levert 24-uurs zorg en behandelt zorg- en overlastmeldingen van o.a. de meldpunten Zorg en Woningoverlast, politie en wijkzorgnetwerken;
 • Team Regie en Veiligheid: deze verzorgt de toegang en toeleiding naar de verschillende vormen van Maatschappelijke en Noodopvang en Beschermd Wonen;
 • Team Persoonsgerichte Aanpakken (PGA): deze voert screenings uit en voert regie over de zorgtrajecten van cliënten binnen onder andere de Top 600, Top 400, en de Amsterdamse Aanpak Radicalisering. Het team Statushouders maakt onderdeel uit van het team Persoonsgerichte Aanpakken (PGA).

De afdeling Geïntegreerde voorzieningen (GV-en) van de MGGZ bestaat tevens uit drie teams: Amsterdam Centrum, Zuidoost en West. Men biedt medische zorg en begeleiding aan veelal dak- en thuisloze patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen binnen de reguliere zorg. De teams Geïntegreerde Voorzieningen werken nauw samen werken met de dienst Werk Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam, die op dezelfde locatie is gehuisvest.Naast de teams van afdeling Vangnet en van de Geïntegreerde voorzieningen is er nog het team Steunpunt Seksueel Geweld.

Het team Statushouders
Het team Statushouders maakt deel uit van het team Persoonsgerichte Aanpakken van afdeling Vangnet.
Je verricht screenende/diagnostische consulten, zorgtoeleiding binnen de GGD en verwijzing naar GGZ. Je neemt deel aan overleggen, scholing, etc..

Wat ga je doen?

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het diagnostische proces en de behandeling van patiënten die in zorg zijn bij het team Statushouders (afdeling Vangnet);
 • Je beoordeelt en behandelt patiënten met onder andere problematische drugs- en alcoholverslaving en problematische psychiatrische patiënten die nog geen gebruik (kunnen of willen) maken van de reguliere zorg;
 • Je bent betrokken bij casuïstiek- en behandelbesprekingen;
 • Je werkt nauw samen binnen het multidisciplinaire team, waaronder met name (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen;
 • Je biedt consultatie en ondersteuning aan onder andere huisartsen en verslavingsartsen.

Wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing
​​​​​De afdeling MGGZ is sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de prevalentie van psychiatrische aandoeningen onder vluchtelingen.
Verder vervult de afdeling een rol in het signaleren van ontwikkelingen in het brede veld van de sociale psychiatrie en het initiëren en uitvoeren van zorgvernieuwing.

Over GGD Amsterdam
GGD Amsterdam is de oudste en grootste gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en heeft tot doel de openbare gezondheidszorg van de inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer te borgen en te helpen verbeteren. Het verantwoordelijkheidsgebied van de GGD Amsterdam is in totaal ongeveer 900.000 inwoners. Bij de GGD werken ongeveer 1.200 medewerkers.

Interesse?
We horen graag van je. Intellect Transfer werd door GGD Amsterdam, afdeling MGGZ gevraagd voor hen te zoeken naar een interim psychiater en we waarderen een rechtstreekse reactie naar ons. Hartelijk bedankt bij voorbaat!

Contractvorm

Inzet als interim psychiater (ZZP).

Aantal werkuren

Voor 8 uur/ week.

Functie eisen

 • Je bent (bijna) BIG-geregistreerd psychiater;

 • Je hebt vanzelfsprekend affiniteit met de sociale psychiatrie;

 • Je hebt een open en toegankelijke manier van werken en bent gericht op samenwerken;

 • Je bent coachend naar collega's en beschikt over natuurlijk leiderschap;

 • Je bent proactief en ontwikkelingsgericht.

Aanbod

 • Een uitdagende functie als interim psychiater binnen de grote stadspsychiatrie;

 • Een functie voor 8 uur per week;

 • Ondersteuning wat betreft check op de overeenkomst van opdracht met GGD Amsterdam afdeling MGGZ;

 • Actuele informatie over de Wet DBA/ ZZP-dossier;

 • Formats voor o.a. je facturen;

 • Tarief indicatie € 150, -- .

Zie hier vergelijkbare vacatures

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Anoniem

Publicatie datum

06.07.2021

Contactpersoon

Eddo Spijkman
M: (06) 1102 5946