Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Vacature Freelance psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie

Nieuw

Interim Psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie

Wij zijn voor GGD Amsterdam op zoek naar een freelance (zzp) psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie voor het team Geïntegreerde voorzieningen West. Ingangsdatum is april 2021 voor 3 maanden (met evt. mogelijkheid van verlengen) voor 8-16 uur/ week. De functie kan eventueel worden gecombineerd met 8 uur voor het team Statushouders van afdeling Vangnet.

Zie hiertoe de vacature Interim Psychiater MGGZ/ Sociale psychiatrie (team Statushouders)

De afdeling MGGZ
De afdeling MGGZ van GGD Amsterdam beoogt het bewaken en actief bevorderen van goede maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg.
Dit doet zij ten behoeve van de verschillende doelgroepen middels onder andere het signaleren en in beeld brengen van problematiek, het signaleren van hiaten in de zorg en door het bieden van een vangnet. De teams zorgen voor toeleiding naar passende reguliere zorg of andere oplossingen.
Binnen de afdeling MGGZ werken 200 medewerkers, verdeeld over in totaal zeven teams.

De afdeling Geïntegreerde voorzieningen
De afdeling Geïntegreerde voorzieningen van de MGGZ bestaat uit drie teams: Amsterdam Centrum, Zuidoost en West.
De teams werken nauw samen werken met de dienst Werk, Inkomen (Budgetbeheer) van de gemeente Amsterdam, die op dezelfde locatie is gehuisvest.
Men biedt medische zorg en begeleiding aan veelal dak- en thuisloze patiënten met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek die (nog) niet terecht kunnen binnen de reguliere zorg. Het gaat dan om psychiatrische behandeling, huisartsenzorg, lichamelijke zorg en verslavingsbehandeling.
Men werkt poliklinisch, integraal en indien nodig outreachend.
De multidisciplinaire teams bestaan uit psychiaters, artsen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en administratieve ondersteuning.

Wat ga je doen?

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het diagnostische proces en de behandeling van patiënten die in zorg zijn bij de Geïntegreerde Voorzieningen, team West;
 • Je beoordeelt en behandelt patiënten met onder andere problematische drugs- en alcoholverslaving en problematische psychiatrische patiënten die nog geen gebruik (kunnen of willen) maken van de reguliere zorg;
 • Je bent betrokken bij casuïstiek- en behandelbesprekingen;
 • Je werkt nauw samen binnen het multidisciplinaire team, waaronder met name met (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen;
 • Je biedt consultatie en ondersteuning binnen het team zelf maar ook aan onder andere huisartsen en verslavingsartsen.

Wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing
​​​​​De afdeling MGGZ is sterk betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de prevalentie van psychiatrische aandoeningen onder vluchtelingen.
Verder vervult de afdeling een rol in het signaleren van ontwikkelingen in het brede veld van de sociale psychiatrie en het initiëren en uitvoeren van zorgvernieuwing.
Binnen de afdeling zijn veel ontwikkelingsmogelijkheden en biedt bijvoorbeeld twee stageplekken ‘grotestads psychiatrie’ binnen de opleiding tot psychiater.

Over GGD Amsterdam
GGD Amsterdam is de oudste en grootste gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en heeft tot doel de openbare gezondheidszorg van de inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer te borgen en te helpen verbeteren. Het verantwoordelijkheidsgebied van de GGD Amsterdam is in totaal ongeveer 900.000 inwoners. Bij de GGD werken ongeveer 1.200 medewerkers.

Interesse?
We horen graag van je. Intellect Transfer werd door GGD Amsterdam, afdeling MGGZ gevraagd voor hen te zoeken naar een interim psychiater en we waarderen een rechtstreekse reactie naar ons. Hartelijk bedankt bij voorbaat!

Contractvorm

Inzet als freelance psychiater (ZZP).

Aantal werkuren

Voor 8-16 uur/ week; de functie kan eventueel worden gecombineerd met 8 uur/ week voor het team Statushouders van afdeling Vangnet.

Functie eisen

 • Je bent (bijna) BIG-geregistreerd psychiater;

 • Je hebt affiniteit met mensen die 'anders tussen “wal en schip” dreigen te vallen' en zorgmijders;

 • Je hebt een open en toegankelijke manier van werken en bent gericht op samenwerken;

 • Je bent coachend naar collega's en beschikt over natuurlijk leiderschap;

 • Je bent proactief en ontwikkelingsgericht.

Aanbod

 • Een uitdagende functie als freelance psychiater binnen de grote stadspsychiatrie; mensen met zowel psychiatrische als verslavings- en sociaal-maatschappelijke problematiek;

 • Een functie voor 8-16 uur per week met de mogelijkheid van uitbreiding van uren (8 uur/ week) bij het Team Statushouders;

 • Ondersteuning wat betreft check op de overeenkomst van opdracht met GGD Amsterdam afdeling MGGZ;

 • Actuele informatie over de Wet DBA/ ZZP-dossier;

 • Formats voor o.a. je facturen;

 • Tarief indicatie € 150, -- .

Zie hier vergelijkbare vacatures

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Anoniem

Publicatie datum

10.03.2021

Contactpersoon

Eddo Spijkman
M: (06) 1102 5946