Intellect Transfer B.V.

Tijdschrift voor Psychiatrie

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is het wetenschappelijke tijdschrift voor psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater in het Nederlands taalgebied. In de stichting Tijdschrift voor Psychiatrie participeren zowel de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP).
Het Tijdschrift voor Psychiatrie wordt uitgegeven door De Tijdstroom.
Het Tijdschrift richt zich op bij- en nascholing middels het publiceren van overzichtsartikelen, van wetenschappelijk onderzoek dat in het Nederlandse taalgebied gedaan is en bewerkingen van artikelen die in buitenlandse tijdschriften zijn verschenen.
Daarnaast publiceert het tijdschrift onder andere opiniërende artikelen, bijdragen over bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen en recensies van recent verschenen boeken binnen het psychiatrisch vakgebied.

PubMed

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is opgenomen in PubMed waardoor de in het Tijdschrift belichte wetenschappelijke artikelen (middels zgn. referenties) een vergroot bereik hebben.

Meer informatie is te vinden op de website tijdschriftvoorpsychiatrie.nl


Bron: website van het Tijdschrift voor Psychiatrie.