Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP)

De Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP) behartigt de belangen van de Aios psychiatrie en streeft naar zowel een hoge kwaliteit van de opleiding tot psychiater en het aantrekkelijk maken van de psychiatrie als toekomstig beroepsveld voor Anios en overige artsen.
Op de website van de SAP vind je nieuws, agenda, aankondigingen, terugkoppelingen, ledenraadplegingen en ook blogs of columns.


NVvP afdelingen, commissies en werkgroepen

De SAP is actief binnen belangrijke NVvP afdelingen, commissies, werkgroepen en redacties. Aios psychiatrie die lid zijn van de SAP kunnen zich inzetten als lid of bestuurslid en een belangrijke rol hebben in het ontwikkelen van beleid in de verschillende afdelingen, platforms etc.
Enkele voorbeelden zijn (zeker niet uitputtend):

  • Afdelingen: Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie, Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, Beleidspsychiatrie, Psychotherapie, Transculturele psychiatrie, etc.
  • Commissies: Kwaliteitsvisitatie, Medicatiebeleid, geschillencommissie RGS, Beroepsbelangen etc.
  • Werkgroepen: Somatiek en psychiatrie, de identiteit van de psychiater, positioneringsnota van de FMS, EPAs, etc.
  • Ledenraad NVvP
  • Redacties: Tijdschrift voor Psychiatrie, De Psychiater.

Op de website van de SAP zijn voortdurend vacatures gepubliceerd voor Aios-bestuurslid of Aios-lid.

SAP Voorjaarsdag 2019

De SAP Voorjaarsdag 2019 vindt plaats op 11 mei a.s. in Amersfoort en heeft als thema: Psychotherapie: of je het nou wil of nie.

Psychotherapie is een effectieve en essentiële gespreksbehandelmethode binnen de beroepspraktijk als psychiater.
De Viersprong verzorgt deze dag een programma over psychotherapie en gaat in op basisvaardigheden die voor alle Aios relevant zijn.

Bestuur SAP

De afdeling SAP bestaat uit een kernbestuur en een algemene bestuur. Het kernbestuur wordt gevormd door 2 voorzitters, penningmeester, secretaris en een bestuurslid met het portefeuille onderwijs.
Het algemene wordt gevormd door alle SAP-leden, dus alle Aios psychiatrie die lid zijn van de NVvP.

Lid worden van de Subvereniging Assistenten Psychiatrie (SAP)

Wanneer je als Aios psychiatrie lid bent van de NVvP ben je automatisch ook lid van de SAP.

Voordelen van lidmaatschap van de SAP zijn:

  • Acht keer per jaar het tijdschrift De Psychiater, inclusief toegang tot het online archief;
  • Twaalf keer per jaar het wetenschappelijk Tijdschrift voor Psychiatrie;
  • Korting op verschillende NVvP congressen en voorrang bij inschrijving;
  • Toegang tot het besloten gedeelte van de NVvP website.


Bron: website NVvP, Aios psychiatrie.