Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

GZ-opleiding

GZ-psycholoog opleiding

Om de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen, moet je in het bezit zijn van een geldige LOGO-verklaring. Hierin is vastgelegd dat je aan de wettelijke toelatingseisen voldoet voor de GZ-opleiding.


LOGO-verklaring

Het LOGO stelt als vooropleidingseisen voor de GZ-opleiding:

 • Vooropleiding
  Een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek), of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde) inclusief een verklaring dat een aantal onderdelen op universitair niveau zijn getoetst, zoals ontwikkelingspsychologie en behandelingsmodellen en strategieën.
 • Verklaring psychodiagnostiek
  Je moet kunnen aantonen dat je 3 casussen psychodiagnostiek onder supervisie hebt volbracht middels een schriftelijke verklaring van een erkende supervisor.
 • Verklaring relevante klinische werkervaring bij > 5 geleden afgestudeerd
  Wanneer je langer dan 5 jaar geleden bent afgestudeerd aan één van de universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen óf gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde) moet je aantonen dat je in de afgelopen 5 jaar relevante klinische werkervaring hebt opgedaan.

GZ-opleidingsplaats

 • Solliciteren
  Wanneer je een geldige LOGO-verklaring hebt ontvangen kun je solliciteren voor een opleidingsplaats bij een erkende praktijkinstelling.
 • Voordracht bij opleidingsinstelling
  Na een succesvolle procedure zal de praktijkinstelling je bij de betreffende regionale opleidingsinstelling voordragen.
 • Toelatingsgesprek hoofdopleider
  De GZ-opleiding staat inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van een hoofdopleider (GZ-psycholoog) verbonden aan een universiteit als hoogleraar of universitair hoofddocent.
  Tijdens een toelatingsgesprek zal de hoofdopleider uiteindelijk beslissen of je definitief wordt toegelaten tot de opleiding tot GZ-psycholoog.
  N.B.: tijdens de procedure zal onderwerp van gesprek zijn je persoonlijke ontwikkeling en ervaring (professioneel, vrijwilligerswerk, etc.) maar ook je communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.
 • Opleidingsovereenkomst met de opleidingsinstelling
  Op moment dat de hoofdopleider akkoord is met jouw voordracht ga je een opleidingsovereenkomst aan met de opleidingsinstelling.
 • Leerarbeidsovereenkomst met de praktijkinstelling 
  Je gaat met de praktijkinstelling een leerarbeidsovereenkomst aan voor de duur van de opleiding.

FGzPt - Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten

Op moment dat je een opleidingsovereenkomst met de opleidingsinstelling dien je je in t schrijven in het opleidingsregister van de FGzPt.

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de vier psychologische beroepen binnen de Wet BIG ten aanzien van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.
Het gaat hierbij om de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

GZ-opleiding: cursorisch programma en een praktijkprogramma

 • Cursorisch onderwijs en praktijkervaring
  De postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma en duurt twee jaar (de opleiding kan ook in deeltijd worden gevolgd en duurt dan maximaal 4 jaar).
  Tijdens de opleiding komen de onderdelen psychodiagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingsmethoden en overige beroeps specifieke vaardigheden aan bod.
 • Differentiatie naar leeftijdsgroep
  De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kent twee varianten: de differentiatie Volwassenen & Ouderen en de differentiatie Kinderen & Jeugd.
  In Amsterdam bestaat een aparte differentiatie ouderenzorg.

Salaris GZ-psycholoog in opleiding

Je gaat voor de duur van de opleiding met de praktijkinstelling een leerarbeidsovereenkomst aan.
Voor zover in de arbeidsovereenkomst geen andere regeling is getroffen ten aanzien van salariëring en opleidingskosten zal inschaling normaliter plaatsvinden in salarisschaal 59/60.

Het salaris ligt in dat geval tussen € 2.793,- en € 4.355,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, exclusief 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (salarisschalen per 1 juli 2018).
Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de lesuren (al dan niet gedeeltelijk) als werktijd worden aangemerkt.

Na afronding van de GZ-opleiding en inschrijving in het BIG-register als GZ-psycholoog volgt inschaling in functiegroep 65 (CAO GGZ).

kosten GZ-opleiding

De kosten voor het cursorisch deel van de tweejarige opleiding bedragen ongeveer € 17.500, --  exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.000, -- ) en komen voor rekening van de kandidaat.
De kosten van de praktijkopleiding worden gedragen door de praktijkinstelling zelf.

EVC-traject GZ-psycholoog?

De vLOGO onderzoekt momenteel in opdracht van de FGzPt of naast de reguliere opleiding een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) kan worden ontwikkeld.
Hierbij zouden psychologen en pedagogen met veel werkervaring en aantoonbare kennis en vaardigheden mogelijk een geïndividualiseerd opleidingstraject kunnen volgen ter verkrijging van de BIG-registratie tot gezondheidszorgpsycholoog.

Verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten

De Rino-groep biedt voor psychotherapeuten een verkorte opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. 
Als toelatingsvoorwaarden geldt dat je een getuigschrift dient te overleggen van je doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde) en een bewijs van inschrijving in het BIG-register als Psychotherapeut.

LOGO: Landelijk Overleg van GGZ-Opleidingsinstellingen

Het LOGO is het landelijk overleg van de 7 opleidingsinstellingen (stichtingen) die verantwoordelijk zijn voor de postacademische (BIG-) opleidingen GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Sinds september 2019 ook GZ-opleiding in de Achterhoek

Door een samenwerkingsverband tussen Sensire, Marga Klompé, Careaz en Azora en stagepartners GGNet en ziekenhuis Koningin Beatrix zijn in september 2019 2 psychologen gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog.
Het doel is om uiteindelijk te komen tot zes opleidingsplekken.