Intellect Transfer B.V.

Geneeskunde studeren

Je overweegt om geneeskunde te gaan studeren. Lees hier meer over de studie geneeskunde:

 • Waar kun je geneeskunde studeren?
 • Hoe is de opleidingsstructuur?
 • Hoe lang duurt de opleiding geneeskunde?
 • Wat zijn de carrière mogelijkheden als je eenmaal klaar bent en arts bent?

Opleiding geneeskunde

De opleiding geneeskunde is een universitaire opleiding en kan gevolgd worden aan één van de 8 opleidingsinstituten in Nederland.
Na afronding van de opleiding ben je Anios (Arts niet in opleiding tot specialist) ofwel basisarts.
De opleiding kent een bachelor-masterstructuur en duurt in totaal 6 jaar. Het bachelor gedeelte duurt 3 jaar en de master duurt ook 3 jaar.
Na de opleiding geneeskunde ga je zeer waarschijnlijk een bepaalde tijd werken als Anios ter oriëntering (of bevestiging) van in welke richting je je wilt specialiseren. Je kunt je specialiseren tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, psychiater, chirurg, etc..
Ook komt voor dat je gelijk na afronding van de studie geneeskunde je in opleiding gaat maar dit is mede afhankelijk van de schaarste aan artsen en vanzelfsprekend de ambitie van jou als arts.


Medische faculteiten

Waar kun je geneeskunde studeren?

 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit Leiden
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Maastricht University

Curriculum studie geneeskunde

Hoewel het curriculum onderling tussen de verschillende universiteiten enigszins verschilt zijn de eindtermen van de opleiding geneeskunde uiteraard gelijk en wettelijk vastgelegd.
Binnen de opleiding krijg je te maken met onder andere hoorcolleges, snijzaalpractica, patiëntencasussen en vaardigheidstrainingen.
De dtudie geneeskunde is opgedeeld in een Bachelor en een Master.


Bachelor

De Bachelor duurt drie jaar. Je leert hier de basis van de geneeskunde: het menselijk lichaam staat centraal, je treft proefpersonen en maakt kennis met medische vraagstukken uit de praktijk. Je leert tijdens de practica prikken, hechten en verbanden aanleggen. Vaak ook loop je een oriënterende stage binnen een verpleeghuis of ziekenhuis.
Verder leer je in het vervolg van de bachelor over veel verschillende ziektebeelden en het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek, het stellen van een diagnose en het bepalen van een behandeling.
De bachelor wordt afgesloten met een thesis (scriptie). Daarna ontvang je je bachelordiploma en mag je Bachelor of Science noemen.

Master: Coschappen

Na het afronden van de bachelorfase start de driejarige masteropleiding. Na afronding van de master - en na inschrijving in het BIG-register - mag je jezelf arts noemen. De titel van arts is beschermd.
De master bestaat met name uit de coschappen; je werkt binnen met name het ziekenhuis maar ook in andere branches van de gezondheidszorg zoals de huisartsenpraktijk, ouderengeneeskunde, psychiatrie e.d..
Verder doe je een wetenschappelijke stage en sluit de studie geneeskunde af met een masterexamen.
Nadat je dit alles hebt afgerond en bent afgestudeerd, ben je gediplomeerd basisarts mag je de titel Master of Science voeren.

BIG-register

Na afronding van de studie geneeskunde schrijf je jezelf zo snel mogelijk in in het BIG-register. Het BIG-register regelt de bevoegdheid en bekwaamheid van de 9 zorgverleners in de individuele gezondheidszorg.
Pas na het ontvangen van de BIG-registratie (BIG-nummer) mag je gaan werken als basisarts cq Anios.