Intellect Transfer B.V.

DSM-5

DSM-5 is een afkorting van "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition" (het diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen).
De DSM-5 is het standaardwerk voor de classificatie van psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association (APA) en verscheen in 2013 als opvolger van de DSM-4. De nieuwe editie is een uitkomst van een debat tussen een internationale groep psychiaters en andere deskundigen.
De Nederlandse vertaling van de DSM-5 werd verzorgd door Boom uitgevers Amsterdam en kwam tot stand in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
De DSM-5 is bedoeld voor onder andere psychiaters, Klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen, huisartsen, verpleegkundig specialisten GGZ en studenten in opleiding tot deze beroepen zoals AIOS psychiatrie (en Anios), GIOS, etc
..


Wat is DSM-5?

DSM-5 is het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen die op een systematische manier worden onderverdeeld in (hoofd)categorieën met de bijbehorende criteria.

DSM-5 stoornissen

Psychiatrische stoornissen worden ingedeeld in categorieën, zoals Depressieve stoornissen, Angststoornissen, Trauma- en aan een stressbron gerelateerde stoornissen en Voedsel - en eetstoornissen.

DSM-5 Classificatie

Waar in de DSM-4 nog een indeling werd gehanteerd met “assen” waarlangs de verschillende aandoeningen, beperkende factoren op het welbevinden en het het niveau van functioneren werden ingedeeld, worden in de DSM-5 psychiatrische aandoeningen onderverdeeld in categorieën.
De DSM-5 als hét standaardwerk voor de classificatie van psychiatrische stoornissen heeft als doel internationaal consensus te brengen in de vele interpretaties van diagnoses.

Consensus
Het gaat dus om consensus vanwege het ontbreken van een evidente wetenschappelijke basis voor de classificaties.
Waarnemen en waarderen van gedrag is onderhevig aan de tijd waarin we leven; de DSM-5 is in die zin een neerslag van de manier waarop wij nu tegen psychiatrische aandoeningen aankijken.
In de psychiatrie is er voor geen enkele diagnose een evidente enkelvoudige oorzaak voor het optreden van de stoornis, een biologische aanwijzing of een tijdspad.
Binnen de DSM-5 wordt er ten aanzien van de classificaties slechts een beschrijving van symptomen gegeven, zonder dat er wordt ingegaan over de oorzaak of risicofactoren.

Categorieën

De DSM-5 benoemt binnen het classificatiemodel de volgende hoofdcategorieën:

 • Neurale ontwikkelingsstoornissen
 • Schizofrene spectrum- en andere psychotische stoornissen
 • Bipolaire - en verwante stoornissen
 • Depressieve stoornissen
 • Angststoornissen
 • Obsessief-compulsieve - en aanverwante stoornissen
 • Trauma- en aan een stressbron gerelateerde stoornissen
 • Dissociatieve stoornissen
 • Somatische symptoom - en aanverwante stoornissen
 • Voedsel - en eetstoornissen
 • Uitscheidingsstoornissen
 • Slaap-/waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Geslachtsidentiteit dysforie
 • Storend gedrag, gebrekkige impulsbeheersing en gedragsstoornissen
 • Stofgerelateerde en verslavingsstoornissen
 • Neurocognitieve stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Seksuele afwijkingen
 • Bewegingsstoornissen
 • Andere toestanden die psychologische zorg kunnen behoeven.

DSM-5 codes

In de DSM-5 heeft elke aandoening een code, bestaande uit 5 cijfers, bedoeld om eenduidigheid te scheppen en de communicatie te bevorderen tussen psychiaters en andere specialisten wereldwijd.

3 secties

De DSM-5 kent 3 secties:

 1. Informatie over de gebruikte indeling;
 2. De twintig hoofdcategorieën met diagnoses;
 3. Classificaties die (nog) niet zijn opgenomen in de hoofdcategorieën van sectie 2 omdat volgens de auteurs meer onderzoek nodig is om ze op dit moment te kunnen kwalificeren als aparte diagnoses.


Bron: website DSM-5, NVvP, Telepsy, Boompsychologie.