Intellect Transfer B.V.

Differentiaal diagnose

Een differentiaal diagnose, ofwel differentiële diagnose, is onderdeel van de diagnostische strategie en behelst een opsomming van mogelijke aandoeningen waaraan een bepaalde patiënt zou kunnen lijden, gezien de op dat moment bekende klachten en symptomen.
Een definitieve diagnose kan nog niet worden gesteld omdat het ziektebeeld niet eenduidig kan worden verklaard.
Verder onderzoek is nodig en is gericht op het uitsluiten van de verschillende mogelijke aandoeningen totdat er uiteindelijk slechts één mogelijkheid overblijft: de werkdiagnose
.