Intellect Transfer B.V.

De Psychiater

De Psychiater is sinds 1994 het officiële ledentijdschrift van de NVvP en biedt psychiaters en AIOS psychiatrie een belangrijk communicatieplatform. Daarnaast biedt De Psychiater Online alle artikelen die zijn verschenen in De Psychiater sinds de eerste verschijning in 1994.
De oplage van De Psychiater bedraagt 3.900 exemplaren en verschijnt acht keer per jaar. Het tijdschrift De Psychiater wordt uitgegeven door BPM
.

Communicatieplatform voor psychiaters en AIOS psychiatrie

De Psychiater beoogt het bevorderen van de communicatie binnen de beroepsgroep en het in breder perspectief plaatsen van relevante ontwikkelingen en onderzoeken op breed terrein.
Aandacht gaat derhalve uit naar medisch wetenschappelijk onderzoek maar ook naar ontwikkelingen op beleidsmatig, maatschappelijk, juridisch en ethisch vlak.

Onafhankelijke redactie

De kwalitatieve inhoud wordt bepaald en bewaakt door een onafhankelijke redactie welke wordt gevormd door vijf NVvP-leden (psychiaters), een NVvP-(bestuurs)lid in de functie van hoofdredacteur en een afgevaardigde van het NVvP-bureau.

Abonnement op De Psychiater

De Psychiater wordt kosteloos verstuurd aan alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Overige geïnteresseerden zoals (GGZ-)instellingen kunnen tegen betaling een abonnement nemen; voor studenten geldt er een speciaal tarief.

De Psychiater Online

De Psychiater Online is het digitale platform van het vakblad De Psychiater en bevat alle artikelen die zijn verschenen in De Psychiater vanaf de eerste verschijning (1994). De artikelen zijn slechts toegankelijk voor abonnees via een uitgebreide zoekmachine.


Bron: (met toestemming) website van Cross Media Nederland en van het tijdschrift De Psychiater, het officiële ledentijdschrift van de NVvP.