Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Maximering tarieven ZZP’ers in de zorg?

Intellect Transfer 18-2-2020 15:48
Categorieën: ZZP dossier
Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid in de zorg. Reden is de enorme toename van het aantal flexwerkers: een toename van 7% tussen 2010 en 2018, waarbij de grootste groei kwam van de groep ZZP’ers. Daarnaast stijgen de kosten voor flexibele inhuur (zowel uitzendkrachten als ZZP’ers) fors en ook veel harder dan de kosten van vast personeel.
Eén van de ideeën vanuit het kabinet om de flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg terug te dringen is het maximeren van het tarief voor ZZP’ers. 

Commissie Borstlap
De Commissie Borstlap kwam op 23 januari jl. met een rapport, bedoeld als een discussiestuk voor de politiek en polder. De commissie adviseert dat het werknemerschap weer de norm moet worden voor alles wat betreft ‘reguliere arbeid’ en het werknemersbegrip fors moet worden aangescherpt. Eén van de aanleidingen hiertoe was het ‘gedwongen opdrachtgeverschap’ ('laag tarief ZZP’ers') en het ‘oneigenlijk kiezen voor zzp’ (een werknemer de organisatie verlaat om direct daarna als ZZP’er terug te komen). Dit zou er op kunnen neerkomen dat organisaties geen ZZP’ers, zoals ZZP psychiaters en freelance GZ-psychologen, meer kunnen inhuren voor werkzaamheden binnen de eigen organisatie. Overigens geeft de Commissie Borstlap wel aan het ‘ondernemerschap te willen stimuleren’.

Kabinet al langer bezig met vervanging Wet DBA
Het Kabinet is er al langer mee bezig om de verschillen tussen vaste en flexibele medewerkers op de arbeidsmarkt te verkleinen, zoals een verdere (gedeeltelijke) afbouw van fiscale voordelen van het ondernemerschap en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. 
Minister Koolmees liet eerder weten de zzp-problematiek per sector te willen aanpakken (te beginnen met de zorg en het onderwijs) en ‘nieuwe standaarden’ te willen gaan benoemen over welk type werk door een ZZP’ers uitgevoerd mag worden. Hij benoemde een brede discussie te willen starten met opdrachtgevers, werknemers, ZZP’ers en andere belanghebbenden binnen de zorg.
Overigens blijft de rolverdeling tussen minister De Jonge van VWS zijn collega Wouter Koolmees van Sociale Zaken vooralsnog niet helemaal duidelijk ten aanzien van het aanpakken van het ZZP-dossier.

Voornemens voor de zorg
De ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis (VWS) komen nu met een aantal voornemens specifiek gericht op de zorgsector.
Eén van de maatregelen om de stijgende kosten in de zorg wat betreft flexibele inhuur in te dammen is het maximeren van het tarief voor zelfstandigen in de zorg.
Dat maximale tarief (inclusief de opslag van het bemiddelingsbureau) zou dan in redelijke verhouding moeten staan tot de salariskosten van een vergelijkbare medewerker in vaste dienst. VWS wil dat het doel van flexibele inhuur is het opvangen van “piek en ziek” maar ook  het opvangen van specialistische kennis (“uniek”). 
De Minister wil tegelijkertijd geen overhaaste maatregelen kan nemen; hij beaamt dat de zorg op dit moment “niemand kan missen”. 
Bronnen: o.a. Skipr, ZipConomy

Reageer