Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

ZZP Dossier - de laatste politieke ontwikkelingen rond wetgeving inhuur interim psychiater zzp GZ-psycholoog

Spijkman 16-3-2020 16:07
Categorieën: ZZP dossier

Door de coronacrisis ligt het politieke besluitproces over de wet DBA vooralsnog stil, maar de verwachting is dat deze binnen afzienbare tijd weer wordt vervolgd.

Het kabinet werkt aan vervanging van de Wet DBA om de inhuur van zzp’ers toekomstbestendig te maken, wat ook gevolgen zal gaan hebben voor het werken als interim psychiater of zzp GZ-psycholoog.
Niet alles is nog heel duidelijk maar naar mijn idee tekent het volgende zich af:

De belangrijkste veranderingen op een rij:
De webmodule wordt zeer waarschijnlijk bepalend voor wat betreft externe inhuur (invoerdatum vermoedelijk najaar 2020), is de toekomst van de modelovereenkomst onzeker en is het niet 100% zeker dat de zelfstandigenverklaring (de opt-out variant bij een uurtarief boven € 75 per uur) ingevoerd gaat worden. Verder komt er een verplichte AOV voor zzp'ers en worden de verschillen in de fiscale behandeling van werknemer en zzp'er verder aangepakt.

Webmodule 
De webmodule dient om duidelijkheid te verkrijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Via de webmodule kunnen opdrachtgevers vooraf zekerheid krijgen of voor een bepaalde opdracht of vacature een interim psychiater ingehuurd kan worden. Anders gezegd: of uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.
Als de webmodule hierop positief antwoordt, weet de opdrachtgever dat hij gevrijwaard is van loonheffingen, werknemersverzekeringen zoals arbeidsongeschiktheid en CAO-bepalingen.
Het is wel van belang dat er gewerkt blijft worden conform de invulling van de online tool.
Gebruik van de webmodule is niet verplicht; de modelovereenkomsten kunnen zoals het zich nu laat aanzien blijven worden gebruikt. Naar verwachting staat de webmodule dit najaar klaar voor gebruik.

Aanscherping van het werknemersbegrip
Eerder sprak het kabinet over een forse aanscherping van het werknemersbegrip. Het lijkt er echter op dat de webmodule niet zover gaat om te oordelen dat ‘reguliere activiteiten’ niet (langer) door zzp'ers mogen worden gedaan.

Wegingsfactoren van de vragen 
Er is nog geen duidelijkheid over de wegingsfactoren van de vragen in de webmodule. De vragen krijgen elk een andere wegingsfactor, waarbij de uitkomst (vooralsnog: ‘’ja’’, ‘’nee’’ of ‘’grijs’’) wordt bepaald door de optelsom.
De module kent vragen die gaan over bijvoorbeeld gezag, het aantal uren/week van de opdracht of de duur van de opdracht, geen van de vragen echter leiden individueel tot een knock-out.

Modelovereenkomsten
Vooralsnog lijkt het erop dat u de modelovereenkomsten kunt blijven gebruiken; de webmodule is namelijk niet verplicht. Het kabinet gaat hier nog een besluit over nemen. Achtergrond is dat sectorale situaties, zoals wellicht de GGZ, zó specifiek zijn dat de webmodule hierop niet voldoende aansluit. 
Überhaupt zullen meerdere modelovereenkomsten gaan verlopen (want geldigheidsduur 5 jaar). Veel door opdrachtgevers gebruikte overeenkomsten van opdracht voor inzet van interim psychiater/ GZ-psycholoog zijn gebaseerd op de  'algemene modelovereenkomst - geen werkgeversgezag'. Deze dateert van 2016 en zal dus in 2021 verlopen. 
De vraag is wat de Belastingdienst hierover gaat beslissen. Gaan de algemene modelovereenkomsten die binnenkort verlopen generiek verlengd worden met bijvoorbeeld een jaar? Dit is wel voorstelbaar vanwege de huidige corona crisis en de aandacht die hiervoor nu is vereist.

Zelfstandigenverklaring 
De Wet zelfstandigenverklaring gaat door minister Koolmees mogelijk niet worden ingediend; de laatste tijd is het wat stil rondom dit wetsvoorstel.
De Wet zelfstandigenverklaring zou dienen als opt-out variant voor zzp'ers met een uurtarief hoger dan € 75, -- .
Reden voor het mogelijk niet indienen is dat het wetsvoorstel bij vooral de linkse politieke partijen en bijvoorbeeld FNV en VNO veel weerstand oproept. 
Ook de Wet minimumtarief (ter bescherming van laag-tarief zzp'ers), welke in het regeerakkoord gekoppeld is aan de Wet zelfstandigenverklaring, zal door minister Koolmees mogelijk niet worden ingediend.

Verplichte AOV 
De Stichting van de Arbeid kwam op 3 maart 2020 met een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers. Een verplichte AOV (basisverzekering) is afgesproken in het Pensioenakkoord. Het akkoord is nog niet omgezet in wetgeving; deze is pas te verwachten rond 2024.
Het voorstel stoelt op 3 voorwaarden: toegankelijkheid, betaalbaarheid en keuzevrijheid. 
Er komt keuzevrijheid wat betreft de eigenrisicoperiode (1 jaar (standaard), een half jaar of 2 jaar). Hoe langer die periode, hoe lager de maandelijkse premie.
Er komt ook een opt-out mogelijkheid voor wie een eigen private verzekering heeft met minimaal dezelfde dekking. 

Fiscale gelijktrekking werknemer en zzp'er 
Het kabinet beoogt al langer de wildgroei aan het aantal zzp'ers (in het algemeen) terug te dringen; één van de speerpunten hierin is om de fiscale voordelen voor zzp'ers te verkleinen.
Zo gaan de Zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling verder ingeperkt worden.

Nieuwe Wet DBA: vooral opdracht voor volgend kabinet 
Uiteraard houden we  u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen. Een nieuwe Wet DBA zal echter vooral een opdracht zijn voor een volgend kabinet, want de volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn al in 2021. Het wordt interessant om de standpunten van de diverse politieke partijen te volgen wat betreft de plaats van de zzp'er in de arbeidsmarkt. Vooral: welke ruimte moet er blijven voor mensen die graag als zelfstandige/zzp'er willen werken? Tenslotte zou inzet als zzp'er open moeten blijven staan voor de echte ondernemer....

Meer weten of interesse in bemiddeling? 
Heeft u naar aanleiding van deze flyer vragen of behoefte aan meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in onze freelance opties/ bemiddeling? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek over uw interesses en ambities!
Mail naar info@intellect-transfer.com  of bel met Eddo Spijkman via 06-11025946.
www.intellect-transfer.nl

Bron: o.a. ZipConomy, Skipr, Rijksoverheid, KvK.
 

 

 

Reageer