Intellect Transfer B.V.

Week van de Psychiatrie

De Week van de Psychiatrie 2019 wordt gehouden van maandag 25 tot/ met zaterdag 30 maart met als thema "ZICHTBAAR?"
De Week van de Psychiatrie wordt georganiseerd door verschillende landelijke en regionale cliëntenorganisaties en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en wordt gesponsord door LOC Zeggenschap in zorg.
De Week van de Psychiatrie heeft tot doel de positie van cliënten in de samenleving en in de zorg te versterken
.


Openheid en acceptatie

Psychisch lijden is in principe onzichtbaar. Wanneer durf je hierover openheid te geven? Hoe ga je om met je onzekerheid hierover? Hoe kunnen anderen je helpen om de stap te zetten open te zijn over je psychische problemen?
Schaamte en stigmatisering spelen een grote rol bij het voor je houden van je problemen.
De Week van de Psychiatrie wil helpen psychische problemen erkend en geaccepteerd te krijgen. Daartoe worden allerlei activiteiten en lezingen georganiseerd binnen verschillende instellingen door heel Nederland.

Afsluitend congres Week van de Psychiatrie

Op vrijdag 29 maart 2019 is het afsluitende congres van de Week van de Psychiatrie 2019 in het UMC Utrecht.


Bron: website Week van de psychiatrie, GGZ nieuws.