Intellect Transfer B.V.

Webmodule

10 april 2019 -

Het Kabinet streeft naar invoering van een webmodule per 1 januari 2020 in het kader van de vervanging van de Wet DBA.
Deze is bedoeld voor opdrachtgever en opdrachtnemer om vooraf zekerheid te krijgen of er al dan niet sprake is van een gezagsverhouding.
De Webmodule is vooral bedoeld voor de “middengroep”, d.w.z. exclusief de laag-tarief ZZP’ers (want zeer waarschijnlijk automatisch een loondienstverband) en de hoog-tarief ZZP’ers, zoals interim psychiaters en ZZP GZ-psychologen
.

Het Kabinet vraagt hulp van opdrachtgevers bij uitwerken webmodule

Het Kabinet vraagt opdrachtgevers om hulp bij het nader uitwerken van de webmodule. Daartoe ontvangen opdrachtgevers vragenlijsten, waarin zij hun ervaringen met het werken met zzp’ers kunnen aangeven. Deze ervaringen dienen als input voor de latere webmodule die wordt ontwikkeld in het kader van de vervanging van de Wet DBA.

Voortgangsbrief Wet DBA vóór de zomer

Minister Koolmees (SZW), staatssecretaris Snel (Financiën) en staatssecretaris Keijzer (EZK) komen voor de zomer met een voortgangsbrief over de nieuwe wet die de Wet DBA moet gaan vervangen.

Opdrachtgeversverklaring

De webmodule zal bestaan uit een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf duidelijkheid kunnen krijgen of een opdracht die zij met elkaar willen aangaan buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd.
Zo ja, dan wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Deze verschaft zekerheid dat men geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen is verschuldigd.