Intellect Transfer B.V.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

11 juni 2019 -

In het voorlopig pensioenakkoord wordt gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
Alle zelfstandige ondernemers dienen dan een basisverzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid.
Voor zelfstandigen die kunnen aantonen dat ze beschikken over voldoende eigen vermogen om arbeidsongeschiktheid op te vangen komt er mogelijk een opt-out.
Voor zzp'ers komt er geen verplichting om pensioen op te bouwen
.


Verplichte commerciële verzekering?

Waarschijnlijk komt er geen verplichting je als zzp’er commerciëel te verzekeren.
In het akkoord wordt er gesproken over een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandige ondernemers. Daarbij wordt er niet gesproken hoe die verplichte verzekering ingevuld moet gaan worden.
Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om in overleg met organisaties voor zelfstandigen voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering.
Mogelijk dat de consensu wordt een vorm van verplichte collectieve basisverzekering.