Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Ledenraadpleging NVvP over opnemen positie psychiater in de CAO GGZ

(Laatste update 13 november 2018)

Vrijdag 9 november jl. heeft de NVvP aan haar leden de ledenraadpleging voorgelegd ter invulling. De initiatiefgroep “De psychiater is een medisch specialist” roept op deze in te vullen of een mail te sturen naar de NVvP met de tekst: "Ja, ik wil dat er een Statuut 'psychiaters in dienstverband van een (ggz-)instelling' opgenomen in de cao-ggz opgenomen wordt vanaf 1 juni 2019; dit statuut komt overeen met het Statuut medisch specialisten in dienstverband en wordt alleen daar waar noodzakelijk aangepast aan de situatie van de (ggz-)instelling."

Verankering Medisch leiderschap in de CAO GGZ vanaf 2019

Ledenraadpleging NVvP
Op 4 juli 2018 overhandigde de initiatiefgroep “De psychiater is een medisch specialist” een open brief aan NVvP-voorzitter Damiaan Denys waarin wordt gevraagd om een adviserende ledenraadpleging.
Het vereiste percentage voor het organiseren van een ledenraadpleging (minimaal 5% van de NVvP-leden) werd binnen 2 weken dat de open brief op de website (www.depsychiateriseenmedischspecialist.nl) stond ruimschoots gehaald (384 keer werd de brief ondertekend). Hieruit blijkt dat het onderwerp breed leeft onder psychiaters en AIOS.
De initiatiefgroep bestaat uit 3 psychiaters en een AIOS psychiatrie: Rixt Riemersma-van der Lek, Ralph Bronsema, Andrea Ruissen en Hendrik Nijdam.

De stelling:

“Er wordt een Statuut Psychiaters in Dienstverband in een (ggz-)instelling in de CAO opgenomen vanaf 1 juli 2019; dit statuut komt overeen met het statuut Medisch Specialisten in Dienstverband en wordt daar waar noodzakelijk aangepast aan de situatie in een (ggz-)instelling.”

Waar gaat het om?

  • Positie psychiater ontbreekt in de CAO GGZ
    Geen enkele instelling in de GGZ heeft een hoofdstuk waarin het klinisch leiderschap van de psychiater is geregeld. In zowel de CAO GGZ als in de CAO van de Rijksoverheid (zoals het NIFP) ontbreekt een hoofdstuk over de positie van de psychiater ten aanzien van de zorg en het bestuur.
    Alle andere medisch specialisten in Nederland kennen wel een Statuut medisch specialisten in dienstverband (AMS 8: hoofdstuk 8 uit de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten).
  • Doel van de ledenraadpleging
    De initiatiefnemers stellen dat het zeer noodzakelijk is te komen tot een reparatie op dit punt in de CAO GGZ en om actie voor een kernwaarde van het vak als psychiater: het formeel vastleggen van het klinisch leiderschap. Het klinisch leiderschap is tenslotte een erkende en voor de RGS-herregistratie relevante competentie, datgene dat de psychiater maakt tot medisch specialist.
    De ledenraadpleging NVvP beoogt om in de CAO GGZ vanaf juli 2019 een statuut op te nemen dat gelijkwaardig is aan hoofdstuk 8 van de AMS.