Intellect Transfer B.V.

Regeerakkoord: Modelovereenkomsten (Wet DBA) maken plaats voor opt-out regeling voor “hoog tarief” ZZP’ers.

(Laatste update: 11-10-2017)

In het nieuwe regeerakkoord wordt de Wet DBA, en daarmee het systeem van modelovereenkomsten, vervangen.
Laag tarief ZZP’ers worden beschermd; voor ZZP’ers boven het lage tarief komt een opdrachtgeversverklaring (via een webmodule).
Voor hoog tarief ZZP’ers (waarschijnlijk > € 75, - per uur) komt er een opt-out regeling
.

Opt-out regeling vervangt modelovereenkomst (Wet DBA) freelance psychiater

 • Wet DBA verdwijnt
  De Wet DBA (als opvolger van de VAR - Verklaring arbeidsrelatie) had het doel om schijnzelfstandigheid te bestrijden maar zorgde vanaf het begin voor veel onduidelijkheid en onrust. De handhaving werd regelmatig uitgesteld (tot juli 2018).
  De nieuwe wet beoogt het bieden van duidelijkheid omtrent vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen, maar wil tegelijkertijd ook schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Hiertoe komt een differentiatie naar tarief, zowel hoog als laag.

 • Opt-out regeling
  Aan de bovenkant van de markt wordt voor ZZP’ers een opt-out-regeling voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd.
  Vereiste is dat er sprake moet zijn van
  - een hoog tarief (het kabinet denkt aan een tarief > € 75, - per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (korter dan een jaar) of
  - een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

  Opdrachtgevers en ZZP’er kunnen via de zogenoemde opt-out regeling er gezamenlijk voor kiezen geen loonheffingen in te houden en te betalen.

 • Tijd om te wennen
  Opdrachtgevers en ZZP’ers krijgen de tijd om te wennen aan de veranderde wet- en regelgeving.
  Na invoering– zoals ook na de invoering van de Wet DBA –geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid. In dat jaar worden er wel controles gehouden, maar in eerste instantie geen boetes uitgedeeld. De belastingdienst zal een coachende rol hebben en partijen helpen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

 • Ondernemersovereenkomst in Burgerlijk Wetboek
  Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

 • Arbeidsongeschiktheid en pensioen
  ZZP’ers zullen niet verplicht worden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen.

  Voor de freelance psychiater echter - als zijnde medisch specialist - geldt de verplichting zich aan te sluiten bij de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS).

Klik hier voor meer onderwerpen t.b.v. freelance - interim psychiaters

Klik hier voor het actuele overzicht vacatures vast en interim / freelance