Intellect Transfer B.V.

Actuele onderwerpen Freelance / Interim / ZZP Psychiater - GZ-psycholoog - Klinisch psycholoog - Verpleegkundig specialist GGZ - SPV

 

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als u besluit om te gaan werken als zelfstandige binnen een eigen praktijk of op basis van freelance/ ZZP’er, dient u zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Wanneer heeft u recht op de fiscale voordelen van het ondernemerschap? Welke wetgeving is op u van toepassing (denk aan de Wet DBA onder andere) en welke verzekeringen zijn van belang?
Lees hier meer over de stappen en thema’s die van belang zijn bij het starten als freelance psychiater.
Zie  Inschrijven als freelancer bij de KvK

Freelance/ ZZP en modelovereenkomsten (Wet DBA)

Ter voorkoming van de vaststelling achteraf door de Belastingdienst dat er sprake is van een dienstbetrekking is het van belang zoveel mogelijk te werken binnen de kaders van de Wet DBA en gebruik te maken van de Algemene modelovereenkomsten of door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten (ten behoeve van een individuele opdrachtgever).
Lees in dit artikel meer over de geldende criteria voor het bestaan van een dienstbetrekking; de zogenoemde Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag”; afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de waarschijnlijke opt-out regeling die gaat gelden per 1 januari 2020.|
Zie  Freelance - ZZP en modelovereenkomsten (Wet DBA)

Wet DBA

Invoering van de nieuwe Wet DBA niet vóór 2021. Door onder andere problemen rond de invoering van een minimum inhuurtarief voor ZZP’ers wordt invoering van de nieuwe wet DBA vertraagd. Het streven nu is een nieuwe Wet DBA per 1 januari 2021.
Het kabinet komt nu in drie jaar en drie fases naar nieuwe regels voor het inhuren van zelfstandigen. De Kamer moet haar oordeel over deze beleidsvoornemens nog geven; de verwachting daarbij is dat er flink gelobbyd zal worden door belangenorganisaties.
Lees hier meer over de voorgenomen vervanging van de Wet DBA waaronder de fasering daarin zoals de verduidelijking van de term ‘gezag’.
Zie   Wet DBA

Wat zijn gangbare tarieven als freelance - ZZP psychiater/ GZ-psycholoog?

Je overweegt om als freelance psychiater of GZ-psycholoog te gaan werken, eventueel naast een loondienstverband. Lees op deze pagina over de factoren die een rol spelen ter bepaling van een passend, marktconform tarief en geven we ook een aantal tips.
Denk bij factoren o.a. aan de huidige schaarste, hoe goed kun je onderhandelen en de funfactor.
Zie  Wat zijn gangbare tarieven als freelance (ZZP'er) psychiater/ GZ-psycholoog?

Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben als zzp'er/ freelancer?

Een veelgehoorde vraag van ZZP'ers is hoeveel opdrachtgevers je per jaar moet hebben waarbij vaak het aantal van 3 wordt genoemd.
Interessant is dat het aantal opdrachtgevers niet relevant is voor de Wet DBA (Modelovereenkomsten) maar van belang is voor het recht op eventuele fiscale vrijstellingen (startersaftrek en de zelfstandigenaftrek). Loop je ondernemersrisico?
Lees verder  Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben als freelancer/ ZZP'er?

Aansluiten bij een intervisie- of visitatiegroep als freelance psychiater?

Bent u op zoek naar een visitatiegroep waar u zich kunt aansluiten of naar collega psychiaters die een intervisiegroep mee willen opzetten? Gelden voor u de nieuwe spelregels voor de herregistratie vanaf januari 2020?
De visitatiemethodiek van de NVvP in het kader van de herregistratie is ontworpen om in groepsvorm te laten plaatsvinden, zoals met directe collega's of binnen een intervisiegroep. De intervisiegroep wint daarmee aan belang.
Wij bieden vrijblijvend ondersteuning in het vinden van aansluiting bij een bestaande intervisie- of visitatiegroep of het contact leggen met collega interim psychiaters die een intervisiegroep mee willen opzetten. Meerdere ZZP psychiaters hebben wij hierin succesvol kunnen ondersteunen.
Zie  Aansluiten bij een intervisie- of visitatiegroep als freelance/ ZZP psychiater?

Psychiater freelance (ZZP’er) of ZGP - Verplichtstelling Pensioenfonds SPMS

Wanneer u als psychiater werkzaamheden verricht buiten dienstverband neemt u verplicht deel aan het beroepspensioenfonds SPMS. Deze verplichtstelling is van toepassing wanneer u werkt als zelfstandige binnen een eigen praktijk (ZGP) of op basis van freelance/ ZZP, ongeacht of er volledig of slechts ten dele als zelfstandige wordt gewerkt.
Zie verder  Verplichtstelling Pensioenfonds SPMS

Freelance/ ZZP’er en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de modelovereenkomst

Voor alle freelance professionals/ ZZP’ers zoals psychiater, GZ-psycholoog en Verpleegkundig specialist GGZ geldt dat de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de Overeenkomst van opdracht (Wet DBA) vervalt, omdat deze strijdig is met de centrale aansprakelijkheid van de opdrachtgever (parapludekking). Daarvoor in de plaats komt het naar rato bijdragen door de ZZP’er in de instellingspremie.
Lees hier verder over deze belangrijke wijziging  Freelance/ ZZP’er en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de modelovereenkomst

Freelance/ ZZP’er: recht op fiscale voordelen (inkomstenbelasting)?

Heb je als freelance psychiater, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ et cetera recht op fiscale voordelen? Loop je werkelijk risico als zelfstandige ondernemer?
Lees hier over de 2 typen freelancers/ ZZP’ers die de Belastingdienst onderscheidt (“winst uit onderneming” en “inkomsten uit overig werk”).
Zie  Freelance/ ZZP’er: recht op fiscale voordelen (inkomstenbelasting)?

Freelance/ ZZP’er en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor zelfstandigen middels een periodieke uitkering bij ziekte, zwangerschap of invaliditeit. Op die manier ben je in staat om je vaste lasten te betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.
Lees hier verder over de AOV en over alternatieven, zoals deelname in een Broodfonds of vrijwillig verzekeren bij UWV.
Zie  Freelance/ ZZP’er en Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Freelance/ ZZP’er en klachtenregeling (Wkkgz)

De (GGZ-) instelling waar de freelance psychiater of GZ-psycholoog een overeenkomst van opdracht mee heeft is de feitelijke zorgaanbieder en moet tenminste zijn aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie.
Echter de ZZP’er moet ook kunnen aantonen dat hij voldoet aan de eisen van de Wkkgz. Dit kan zowel door alle wettelijke vereisten zelfstandig te regelen, als door aan te sluiten bij de regelingen en voorzieningen van de opdrachtgever(s).
Van belang is dat de afspraken t.a.v. de klachtenregeling helder worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.
Zie verder  Freelance/ ZZP’er en klachtenregeling (Wkkgz)

De positie van de psychiater in de CAO GGZ - klinisch leiderschap

Ledenraadpleging NVvP over opnemen positie psychiater in de CAO GGZ.
In zowel de CAO GGZ als in de CAO van de Rijksoverheid (zoals het NIFP) ontbreekt een hoofdstuk over de positie van de psychiater ten aanzien van de zorg en het bestuur. Op 4 juli 2018 overhandigde de initiatiefgroep “De psychiater is een medisch specialist” een open brief aan NVvP-voorzitter Damiaan Denys waarin wordt gevraagd om een adviserende ledenraadpleging.
De ledenraadpleging NVvP beoogt om in de CAO GGZ vanaf juli 2019 een statuut op te nemen dat gelijkwaardig is aan hoofdstuk 8 van de AMS. Zie verder  het klinisch leiderschap van de psychiater

Psychiater: Cursus klinisch leiderschap leren van de luchtvaart

Klinisch leiderschap is voor de psychiater als medisch specialist een erkende en voor de RGS-herregistratie relevante competentie.
Airvaren© biedt een boeiend trainingsprogramma van 1,5 dag waarbij de luchtvaart als metafoor dient voor klinisch leiderschap. Er wordt daadwerkelijk gevlogen. De training is geaccrediteerd met 8 PE-punten en is zeer geschikt ook voor intervisiegroepen.
Zie  Cursus klinisch leiderschap leren van de luchtvaart

Koppeling van het BTW-nummer en het BSN (AVG)

ZZP’ers zoals de freelance psychiater of GZ-psycholoog zijn verplicht hun BTW-nummer te melden aan hun opdrachtgevers, bijvoorbeeld in de overeenkomst van opdracht en op facturen.
Het BTW-nummer is echter een afgeleide van het Burger Service Nummer (BSN) en daarmee een tot de persoon herleidbaar nummer.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt nu dat de Belastingdienst met de koppeling van het BSN en het BTW-nummer de privacywet (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) overtreedt. De AP geeft de Belastingdienst tot 1 januari 2019 de tijd om deze koppeling ongedaan te maken.
Zie verder  Koppeling van het BTW-nummer en het BSN (AVG)


Bemiddeling voor vast als interim / freelance

Intellect Transfer bemiddelt psychiaters voor zowel vast als interim / freelance door heel Nederland binnen de GGZ, verslavingsgeneeskunde, forensische psychiatrie en (SG)LVG.
Onze werkwijze is persoonlijk, discreet en pro-actief, met up-to-date kennis van de mogelijkheden.


Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging (freelance of op basis van een vast dienstverband) waarbij u uw ervaring en kennis kunt inzetten bent u hartelijk welkom vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Intellect Transfer werkt landelijk binnen het hele spectrum van de GGZ, waaronder ook de Kinder- en jeugdpsychiatrie,forensische psychiatrie, de verslavingsgeneeskunde en LVB.

Wij gaan met plezier met u in gesprek over uw interesses, ambitie en bespreken graag de mogelijkheden. Vanzelfsprekend komen ook de arbeidsvoorwaarden aan bod; indien gewenst adviseren wij daarin en kunnen wij een rol hebben in de onderhandelingen tussen u en de instelling.

  • Visitatie freelance psychiater
    Mocht u op zoek zijn naar een freelance mogelijkheid waarbij u de gelegenheid heeft aan te sluiten bij een visitatie groep in het kader van de herregistratie kunnen wij u zeker van dienst zijn. Zowel ten aanzien de meer traditionele GGZ-instellingen als binnen kleinschalige, al dan niet landelijk werkende organisaties.

Neem voor meer informatie contact op met
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via espijkman@intellect-transfer.com of via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Zie hier voor alle  vacatures voor psychiater