Intellect Transfer B.V.

NZa tarieven GGZ 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven voor 2019 voor de GGZ en forensische zorg vastgesteld. De NZa heeft de DBC-tarieven voor 2019 geïndexeerd aangezien zij meer tijd nodig heeft om middels een nieuw en uitgebreid kostenonderzoek te komen tot een nieuwe basis voor de tarieven.
De tarieven zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2018; tussen 2017 en 2018 was nog sprake van een stijging van 3%.*
* Bron: Becijferd.nl

Tariefbeschikking GGZ

De tariefbeschikkingen GGZ voor 2019 zijn vastgesteld voor de volgende sectoren:

  • Gespecialiseerde GGZ
  • Generalistische basis GGZ
  • Forensische zorg

Aangepaste bekostiging voor crisisdiensten

Een belangrijke verandering in de regelgeving gaat over de acute psychiatrische hulpverlening (crisisdiensten). Vanaf 2019 geldt een aangepaste bekostiging die veel beter aansluit op de kosten die crisisdiensten maken (vooral die in dunner bevolkte gebieden) voor het 24/7 beschikbaar houden van hun dienst.

Registreren en declareren in de Gespecialiseerde GGZ

Binnen de gespecialiseerde GGZ wordt de behandeling en zorg geregistreerd met diagnose-behandelcombinaties (DBC's). Behandeling met verblijf wordt in het eerste jaar bekostigd met DBC's en in het tweede en derde jaar met zorgzwaartepakketten. Na het derde jaar valt een behandeling met verblijf onder de langdurige GGZ.

Registreren en declareren in de Basis GGZ

De Generalistische basis GGZ werkt met zogenoemde patiëntprofielen welke zijn ingedeeld in vier zorgpakketten: Basis GGZ middel, kort, intensief en chronisch. De tarieven zijn per zorgpakket verschillend en afhankelijk van afspraken met de zorgverzekeraar.
De regelgeving voor de Basis GGZ kent geen inhoudelijke wijzigingen voor het nieuwe jaar; wel zijn de tarieven voor 2019 geïndexeerd.


Bron: website van de NZA.