Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

De Belastingdienst overtreedt de privacywet met de koppeling BSN en het BTW-nummer (eenmanszaak)

(Laatste update: 6 augustus 2018)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat de Belastingdienst met de koppeling van het BSN en het BTW-nummer de privacywet (de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) overtreedt. De AP geeft de Belastingdienst tot 1 januari 2019 de tijd om deze koppeling ongedaan te maken.
Zzp’ers zoals de freelance psychiater of - psycholoog zijn verplicht hun BTW-nummer te melden aan hun opdrachtgevers, bijvoorbeeld in de overeenkomst van opdracht en op facturen.
Het BTW-nummer is echter een afgeleide van het Burger Service Nummer (BSN) en daarmee een tot de persoon herleidbaar nummer. Deze koppeling werkt al langer wrevel onder belangenbehartigers van zelfstandigen vanwege het risico op identiteitsfraude.


Koppeling van het BTW-nummer en het BSN

Eeerder stelden de CDA-Kamerleden Van der Molen en Omtzigt Kamervragen hierover aan Staatssecretaris Snel (Financiën); deze gaf aan open te staan voor ontkoppeling van het BTW-nummer en het BSN. Staatssecretaris Snel gaf toen wel aan dat een andere vormgeving van het BTW-nummer zeer ingewikkeld ligt vanwege de geschiedenis van het BTW-nummergebruik bij de overheid zoals de Belastingdienst, maar ook voor derde partijen zoals ondernemingen.
Hoe dan ook stelt de AP nu dat de koppeling in strijd is met de privacywet.

Belastingdienst redt de deadline van 1 januari 2019 niet

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën meldde recent aan de Tweede Kamer dat het de Belastingdienst niet zal lukken (zoals verwacht) een snelle ontkoppeling van het BSN en het BTW-nummer te realiseren.

De staatssecretaris gaat in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens om te onderzoeken of er mogelijkheid bestaat voor een tussenoplossing. Hij gaat ook een commissie samenstellen met experts op het gebied van ICT, fiscaliteit en privacy om te beoordelen of de inschatting van de Belastingdienst klopt.

Een tussenoplossing zou mogelijk zijn een vorm waarbij het BSN nog wel gebruikt, maar alleen intern binnen de Belastingdienst.
Voor extern gebruik zouden ZZP'ers dan een nieuw BTW-nummer ontvangen welke hun BSN niet bevat.
De Belastingdienst denkt aan een conversieservice waarbij het nieuwe nummer bij inkomend verkeer naar het oude nummer wordt omgezet en andersom bij uitgaand verkeer.

Deze zomer zal de Belastingdienst meer kunnen zeggen over deze mogelijke tussenoplossing maar Staatssecretaris Snel waarschuwt wel al dat ook deze tussenoplossing complex is en mogelijk niet haalbaar.

Zie voor verdere onderwerpen betreffende freelance/ interim: