Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Wet DBA - Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

(Laatste update: 11-07-2017)

Met de Wet DBA beoogt de overheid schijnzelfstandigheid te voorkomen. De Belastingdienst heeft hiertoe modelovereenkomsten ontwikkeld en beoordeeld, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP-er) wordt vormgegeven. Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen voortaan gezamenlijk de verantwoordelijkheid (en het risico) om te zorgen voor een zuivere opdrachtrelatie. Partijen die een opdrachtrelatie voor ogen hebben, zullen goed moeten opletten dat hun overeenkomst niet te veel “arbeidsovereenkomst-achtige” bepalingen bevat.
De modelovereenkomst is geen garantie dat u ook voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien
.

Wet DBA en modelovereenkomsten

 • Wet DBA
  Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). De overheid beoogt met deze wet schijnzelfstandigheid te voorkomen. De Belastingdienst heeft hiertoe modelovereenkomsten ontwikkeld en beoordeeld, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (ZZP-er) wordt vormgegeven. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze overeenkomst. Als wordt gewerkt volgens een modelovereenkomst, kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer er van uitgaan dat men geen risico’s loopt wat betreft naheffingen loonbelasting en sociale verzekeringspremies en boetes. De Staatssecretaris van Financiën heeft overigens handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020, tenzij er sprake is van evidente kwaadwilligheid.

 • Interim psychiater en modelovereenkomst
  Wanneer u als freelance psychiater gaat werken, zal uw opdrachtgever u een Algemene modelovereenkomst (meestal “geen werkgeversgezag”) of een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde, overeenkomst ter ondertekening voorleggen. U kunt de oorspronkelijke tekst van deze overeenkomst terugvinden op de website van de Belastingdienst. Van belang is dat de geel gemarkeerde tekstvlakken ongewijzigd in uw overeenkomst zijn opgenomen.

  Met de Wet DBA zal voortaan per opdracht bekeken worden of sprake is van een zuivere opdrachtovereenkomst of van een verkapte arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen voortaan gezamenlijk de verantwoordelijkheid (en het risico) om te zorgen voor een zuivere opdrachtrelatie.
  In alle gevallen zullen partijen die een opdrachtrelatie voor ogen hebben, dus goed moeten opletten dat hun overeenkomst niet te veel “arbeidsovereenkomst-achtige” bepalingen bevat.

  In de praktijk is vaak in de modelovereenkomst een bepaling opgenomen dat de betreffende freelance psychiater een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten en is aangesloten bij een geschilleninstantie.

 • Freelance psychiater ondernemer?
  De modelovereenkomst is geen garantie dat u ook voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien. Bij de Wet DBA wordt immers alleen gekeken naar de arbeidsrelatie met één opdrachtgever terwijl er voor de vaststelling van het ondernemerschap wordt gekeken naar alle opdrachtgevers binnen een jaar. Via de ondernemerscheck op de website van de Belastingdienst kunt u vaststellen of u zich ook voor de inkomstenbelasting als zelfstandige kwalificeert.


  Zie verder: