Intellect Transfer

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Freelance en modelovereenkomsten (Wet DBA)

(Laatste update: 25-06-2018)

Vervanging modelovereenkomsten (Opt-out) pas ná 1 januari 2020.
Minister van Sociale Zaken Koolmees en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben recent een "Kamerbrief roadmap vervanging DBA" gestuurd met betrekking tot het zzp-kwalificatievraagstuk. Hierin staat dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020 en dat er (toch) geen versnelde invoering opt-out voor hogere tarieven komt.
De belastingdienst voert een terughoudend handhavingsbeleid; opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 2020 geen boetes in geval er toch sprake blijkt te zijn van een dienstbetrekking, behalve als er sprake is van opzettelijke schijnzelfstandigheid.
Omdat het Kabinet toch meer tijd nodig heeft voor de vervanging Wet DBA komt de Hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA pas dit najaar.

Geen dienstbetrekking bij gebruikmaking modelovereenkomst “geen werkgeversgezag”

 • De groep aan de bovenkant heeft niet veel te vrezen
  Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” - nr. 9015550000-06-2
  Wanneer er wordt gewerkt met en conform de modelovereenkomst "geen gezagsverhouding" is er geen sprake van een dienstbetrekking.
  Er is namelijk slechts sprake van een dienstbetrekking op moment dat er aan alle hiervoor geldende criteria is voldaan: loon, gezag en verplichting tot persoonlijke arbeid.

  Juist het ontbreken van een gezagsverhouding past bij de aard en geest waarin veel zelfstandige professionals werken.

  Afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  Het is belangrijk te realiseren dat “geen werkgeversgezag” niet betekent dat er geen afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan en mag plaatsvinden.
  Zo mag er wel afstemming zijn met de opdrachtgever over het gewenste eindresultaat (behandeldoelen bijvoorbeeld) maar niet over de exacte manier van werken (inhoud).

  Dit punt is beschreven als Standaard artikel in de op de website van de Belastingdienst gepubliceerde Algemene modelovereenkomst “geen werkgeversgezag”.

 • Kwaadwillendheid
  De Belastingdienst blijft wel handhaven ten aanzien van kwaadwillenden. Het begrip "kwaadwillendheid" wordt flink verruimd.
  Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de toenemende onvrede over waarschijnlijke schijnzelfstandigheid bij (grote) opdrachtgevers vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

  De Belastingdienst zal ten aanzien van kwaadwillendheid alle volgende criteria moeten kunnen bewijzen:
  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

  Schijnzelfstandigheid is weliswaar eenvoudig aan te tonen maar opzettelijkheid is daarentegen lastiger aan te tonen.

  Het blijft hoe dan ook van belang zoveel mogelijk te werken binnen de kaders van de Wet DBA en gebruik te maken van de Algemene modelovereenkomsten of door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten (ten behoeve van een individuele opdrachtgever).

  De Belastingdienst krijgt steeds meer een coachende rol om goedwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers van dienst te kunnen zijn.

 • Vervanging Wet DBA: opt-out regeling invoering pas na 1 januari 2020
  De Wet DBA (als opvolger van de VAR - Verklaring arbeidsrelatie) had het doel om schijnzelfstandigheid te bestrijden maar zorgde vanaf het begin voor veel onduidelijkheid en onrust. De handhaving werd regelmatig uitgesteld; nu dus weer tot tenminste 1 januari 2020.

  Het kabinet werkt nu aan een alternatief plan voor de Wet DBA maar waakt ervoor opnieuw onduidelijkheid en onrust te creëren.
  Vandaar dat men zicht richt op invoering van een compleet pakket maatregelen in één keer en het kabinet niet maatregelen als het minimumtarief of de opt-outregeling voor tarieven boven de € 75, / uur eruit wil lichten en eerder wil invoeren. De materie is daartoe te complex aldus de Minister.
  Omdat het Kabinet toch meer tijd nodig heeft voor de vervanging Wet DBA komt de Hoofdlijnenbrief vervanging Wet DBA pas dit najaar.

 • Ondernemersovereenkomst in Burgerlijk Wetboek
  Het kabinet gaat verkennen, ook in overleg met sociale partners en veldpartijen, of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

 • Arbeidsongeschiktheid en pensioen
  ZZP’ers zullen niet verplicht worden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen.

  Voor medisch specialisten en dus voor u als freelance psychiater echter geldt de verplichting zich aan te sluiten bij de SPMS (Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten).

Lees ook

Archief