Intellect Transfer B.V.

Starten als freelance / interim psychiater - Klinisch psycholoog - GZ-psycholoog

(Laatste update: 20-08-2018)

Als u besluit om te gaan werken als freelance psychiater voor meerdere opdrachtgevers, moet u zich verplicht inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Freelancer of zelfstandig ondernemer? De inkomsten van een freelancer kunnen door de belastingdienst al dan niet als 'winst uit onderneming' worden gezien. Een freelancer die aan de criteria voldoet, geniet de fiscale voordelen van het ondernemerschap. Voor degene die hieraan niet voldoet worden de inkomsten beschouwd als 'inkomsten uit overig werk'.
De Wet DBA en de Wkkgz (klachtenregeling) zijn relevant voor het werken als freelance psychiater. In dit artikel worden een aantal stappen genoemd die van belang zijn bij het starten als freelance psychiater.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)

Je moet je binnen een week vóór of na vestiging van uw onderneming inschrijven in het handelsregister. Meestal schrijft men zich in als eenmanszaak in, maar er zijn ook andere rechtsvormen mogelijk.
Je kunt je inschrijven via de website van de KvK en online een afspraak maken voor een bezoek met je (geldige) legitimatie bij de dichtstbijzijnde Kamer.
Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig aangezien de KvK na de inschrijving in het Handelsregister je gegevens automatisch doorgeeft aan de fiscus.
Je ontvangt direct je KvK-nummer t.b.v. het openen van een zakelijke rekening of als je een bedrijfsruimte wilt huren.
Kosten: voor de inschrijving van een nieuwe onderneming betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 (prijspeil 2016). Er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage.

Welke zaken zijn van belang bij inschrijving c.q. het gaan werken als freelance psychiater?

 • Bedrijfsnaam / handelsnaam kiezen
  Je bent vrij in je naamkeuze; wel is het van belang rekening te houden met voldoende onderscheidend vermogen in de bedrijfsnaam. Denk ook aan het reserveren van je webadres.
 • Medische dienstverlening: BTW-vrijgesteld
  Medische handelingen in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van BTW; je brengt dus naar de opdrachtgever(s) op je factuur geen BTW in rekening voor je medische handelingen.
 • Zakelijke rekening openen?
  In principe is dit niet nodig (het is zeker niet verplicht). Voordeel van een zakelijke rekening is dat je de financiën van je bedrijf goed gescheiden kunt houden van die van privé maar dit kan ook met het openen van een privérekening. Bovendien is deze laatste een stuk goedkoper.
 • Algemene voorwaarden
  Als freelancer ben je niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het kan wel handig zijn. Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de arrondissementsrechtbank of bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op die manier zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en bijvoorbeeld aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling vindbaar.
  Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.
 • Handelsregisternummer: verplicht vermelden
  Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op al je bedrijfsuitingen: briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website etc..
 • Spam
  Je gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Ter bescherming van je privacy en voorkoming van ongewenste reclame kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.
 • Verzekeringen als freelance psychiater
  Je bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten.
  Verder is het zeer aan te raden te kiezen voor een rechtsbijstandverzekering.

  Ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt dat u als freelancer valt onder de parapludekking van de instelling (opdrachtgever) (Art. 7:463 BW).
  Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich als ZZP'er in tegen de financiële gevolgen ("zuivere vermogensschade") van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van het beroep. Verschillende bekende verzekeraars voor artsen dekken binnen hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook de zgn. bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade).

  Echter de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de zzp’er in de Overeenkomst van opdracht (Wet DBA) vervalt. Daarvoor in de plaats komt het naar rato bijdragen door de zzp’er in de instellingspremie, waarmee het fiscale stempel van een zuivere opdrachtrelatie op dit punt behouden blijft. De VvAA heeft namens de FMS en NVZ recent (april 2018) hierover overeenstemming bereikt met de Belastingdienst. 
  Zie verder bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering .

  Verder is vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (zie daar) te overwegen.
 • Pensioen opbouwen
  Voor medisch specialisten geldt de verplichting zich aan te sluiten bij de SPMS (Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten).

  Een financieel adviseur kan je in bovenstaande zaken adviseren.

Freelance psychiater: zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting?

De inkomsten van een freelancer kunnen door de belastingdienst al dan niet als 'winst uit onderneming' worden gezien. Een freelance psychiater die aan de criteria voldoet, geniet de fiscale voordelen van het ondernemerschap. Voor degene die hieraan niet voldoet worden de inkomsten beschouwd als 'inkomsten uit overig werk'.
Het is verstandig je voor te bereiden – met hulp van je adviseur – door vooraf de vragen van de Belastingdienst door te nemen.

Klik hier voor meer informatie over Freelance psychiater: zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Wet DBA (loonheffingen) - zorgen voor een zuivere opdrachtrelatie

Met de Wet DBA beoogt de overheid schijnzelfstandigheid te voorkomen. Wanneer je als freelance psychiater gaat werken met een Algemene modelovereenkomst (meestal “geen werkgeversgezag”) van de Belastingdienst, kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer er van uitgaan dat men geen risico’s loopt wat betreft naheffingen loonbelasting en boetes.

Zie verder Freelance en modelovereenkomsten (Wet DBA)

Freelance psychiater en klachtenregeling - Wkkgz

Zorgaanbieders (zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP-ers) dienen te zijn aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie. Ten aanzien van de freelance psychiater geldt dat de opdrachtgever (bv. een GGZ-instelling) de feitelijke zorgaanbieder is. In het kader van de Wet DBA kan het echter verstandig zijn dat de ZZP-er zelf is aangesloten bij een geschilleninstantie. Van belang is in ieder geval dat de afspraken t.a.v. de klachtenregeling helder worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

Zie verder Interim psychiater en klachtenregeling

Mocht je nog vragen hebben schroom niet te bellen/ mailen.

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op:
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via espijkman@intellect-transfer.com