Intellect Transfer B.V.

Vacatures freelance

Bekijk vacatures

Vacatures Psychiaters

Bekijk vacatures

Vacatures interim

Bekijk vacatures

Recente vacatures
inZoetermeer
inDoetinchem
inHarderwijk

Starten als interim psychiater - ZZP GZ-psycholoog

(Laatste update: 06-09-2019)

Als je besluit om te gaan werken als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog voor meerdere opdrachtgevers, is de eerste stap om je in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
In dit artikel worden een aantal zaken en stappen genoemd die van belang zijn bij het starten als zzp'er, zoals:
Freelancer (ZZP) of zelfstandig ondernemer? Heb je recht op de fiscale voordelen van het ondernemerschap?
De Wet DBA en de Wkkgz (klachtenregeling) zijn relevant voor het werken als interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog.
Lees hieronder meer per onderwerp.


Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)

Je moet je binnen een week vóór of na vestiging van je onderneming inschrijven in het handelsregister. Meestal schrijft men zich in als eenmanszaak in, maar er zijn ook vooral fiscale redenen om te kiezen voor bijvoorbeeld een BV.
Je kunt je inschrijven via de website van de KvK en online een afspraak maken voor een bezoek bij de dichtstbijzijnde Kamer. Je dient daarbij een (geldige) legitimatie mee te brengen.
Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig aangezien de KvK na de inschrijving in het Handelsregister je gegevens automatisch doorgeeft aan de fiscus.
Je ontvangt direct je KvK-nummer ten behoeve van het openen van een zakelijke rekening of als je een bedrijfsruimte wilt huren.
Kosten: voor de inschrijving van een nieuwe onderneming betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 (prijspeil 2016). Er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage.

Welke zaken zijn van belang bij inschrijving c.q. het gaan werken als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog?

 • Bedrijfsnaam / handelsnaam kiezen
  Je bent vrij in je naamkeuze; wel is het van belang rekening te houden met voldoende onderscheidend vermogen in de bedrijfsnaam. Denk ook aan het reserveren van je webadres.
 • Medische dienstverlening: BTW-vrijgesteld
  Medische ("gezondheidskundige") handelingen in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van BTW, mits geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar). Je brengt dus naar de opdrachtgever(s) op je factuur geen BTW in rekening voor je medische cq. psychologische handelingen.
 • Zakelijke rekening openen?
  In principe is dit niet nodig en ook niet verplicht. Voordeel van een zakelijke rekening is dat je de financiën van je bedrijf goed gescheiden kunt houden van die van privé maar dit kan ook met het openen van een privérekening. Bovendien is deze laatste een stuk goedkoper.
 • Algemene voorwaarden
  Als freelancer ben je niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren, maar het kan wel handig zijn. Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de arrondissementsrechtbank of bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op die manier zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en bijvoorbeeld aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling vindbaar.
  Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.
 • Handelsregisternummer: verplicht vermelden
  Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op al je bedrijfsuitingen: briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website etc..
 • Vermelden BIG-nummer
  De verplichting van het vermelden van het BIG-nummer geldt vanaf 1 april 2019 en betreft in ieder geval eigen website(s), briefpapier en e-mail ondertekening en je facturen.
 • Spam
  Je gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Ter bescherming van je privacy en voorkoming van ongewenste reclame kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.
 • Verzekeringen als interim psychiater/ ZZP GZ-psycholoog
  Er zijn 2 verzekeringen van belang: rechtsbijstandverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als ZZP'er in tegen de financiële gevolgen ("zuivere vermogensschade") van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van het beroep. Verschillende bekende verzekeraars voor gezondheidszorgprofessionals dekken binnen hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook de zgn. bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade).
  ZZP'ers die voor WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) toegelaten instellingen werken zijn niet langer verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten aangezien er sprake is van een centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis zelf (Art. 7:462 BW). Het artikel uit de WBGO regelt de centrale aansprakelijkheid voor alle verrichtingen van in die instellingen werkzame hulpverleners in vaste dienst, maar ook bijvoorbeeld zzp'ers.
  Het is van belang goed te onderzoeken bij de opdrachtgever of de centrale aansprakelijkheid passend is verzekerd én een en ander zorgvuldig te verwoorden in de overeenkomst van Opdracht.
  Ons advies is overigens om bij het aangaan van een opdracht in het kader van ZZP altijd vooraf contact op te nemen met een verzekeraar, zoals de VvAA of Sibbing.
  Zie verder bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering . 

  Naast bovenstaande verzekeringen is een vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te overwegen.
 • Pensioen opbouwen
  Voor medisch specialisten die werkzaamheden verrichten buiten dienstverband, geldt de verplichting zich aan te sluiten bij de SPMS (Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten). Dit geldt dus ook voor psychiaters die interim werkzaamheden verrichten.

Interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog: recht op fiscale voordelen?

Ziet de Belastingdienst je inkomsten vanuit je freelance werkzaamheden als 'winst uit onderneming'?
Zo ja, dan geniet je de fiscale voordelen van het ondernemerschap, zo nee, worden je inkomsten beschouwd als 'inkomsten uit overig werk'.
Het is verstandig je voor te bereiden – met hulp van je adviseur – door vooraf de vragen van de Belastingdienst door te nemen.
Klik hier voor meer informatie over Interim psychiater of ZZP GZ-psycholoog: recht op fiscale voordelen?

Wet DBA (loonheffingen) - zorgen voor een zuivere opdrachtrelatie

Met de Wet DBA beoogt de overheid schijnzelfstandigheid te voorkomen. Wanneer je als freelance psychiater gaat werken met een Algemene modelovereenkomst (meestal “geen werkgeversgezag”) van de Belastingdienst, kunnen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer er van uitgaan dat men geen risico’s loopt wat betreft naheffingen loonbelasting en boetes.

Zie verder Freelance en modelovereenkomsten (Wet DBA)

Freelance psychiater en klachtenregeling - Wkkgz

Zorgaanbieders (zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals ZZP-ers) dienen te zijn aangesloten bij een door de minister van VWS erkende geschilleninstantie. Ten aanzien van de freelance psychiater geldt dat de opdrachtgever (bv. een GGZ-instelling) de feitelijke zorgaanbieder is. In het kader van de Wet DBA kan het echter verstandig zijn dat de ZZP-er zelf is aangesloten bij een geschilleninstantie. Van belang is in ieder geval dat de afspraken t.a.v. de klachtenregeling helder worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht.

Zie verder Interim psychiater en klachtenregeling

Mocht je nog vragen hebben schroom niet te bellen/ mailen.

Wij staan je met plezier en vrijblijvend te woord, neem gerust contact met ons op:
Eddo Spijkman, tel. 06 - 11 025 946 (ook ’s avonds) of via espijkman@intellect-transfer.com